Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Feminismen kräver jämlikhet - Emilia Töyrä

Lina Stenberg har tidigare gjort sig känd som en ivrare av ekonomisk familjepolitik och lyft dess vikt för att komma till rätta med det ojämställda samhället. Nu har hon granskat riksdagspartiernas politik för jämställdhet för att se vilka av dem som kan anses vara feministiska ”på riktigt”.

 

Läsningen är lätt att ta till sig och mina egna ståndpunkter förstärks genom boken. Stenberg utgår ifrån att riktig feminism bara kan vara jämlik eftersom hälften av landets kvinnor är arbetare, därmed kan det inte anses vara feminism om politiken inte förbättrar för den gruppen kvinnor. För en person som är genuint intresserad av feminism och som ännu inte valt partipolitisk färg kanske kopplingen inte känns lika självklar. Här skulle jag gärna sett ett vidare resonemang om varför boken tar den utgångspunkten redan i inledningen – det blir tydligare i senare kapitel men man riskerar att förlora läsaren tidigt…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 1/2022. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden