Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Återta populismen - Johan Sjölander

Eric Protzer och Paul Summervilles ”Reclaiming populism: How Economic Fairness can win back Disenchanted voters” från 2021 har en tydlig poäng. Hotet från den icke-liberala populismen är på riktigt, och ska vi kunna möta det måste vi förstå vad det egentligen är som möjliggör framgångar för företeelser som Trump, Brexit, Le Pen eller för den delen Sverigedemokraterna.

 

Boken går igenom ett antal förklaringsmodeller för högerpopulismens framväxt som alla har sitt värde men som ändå avfärdas som i bästa fall delförklaringar. Det handlar om migrationens storlek, sociala mediers framväxt, spänningar mellan generationer, ökad ojämlikhet, chocker från handelspolitik och effekter av finanskrisen. Ingen av dem klarar av att fullt ut förklara populismens varför, var och när. I stället riktas blickarna mot bristen på rättvisa, fairness.

Författarna hävdar sig via statistisk analys kunna visa att tillgång till lika livschanser är den enda faktor som fullt ut kan erbjuda en förklaring till vad det faktiskt är som driver högerpopulismen i en rad olika länder, och att social rörlighet är det bästa sättet att fånga detta. När möjligheter till framgång inte finns tillgänglig för alla, och när de värden som finns fördelas på ett orättvist sätt gror missnöjet. Eller annorlunda uttryckt: när eliten skor sig utan att förtjäna det och när vanligt folk inte har någon chans finns jordmån för populism.

En stor del av författarnas energi går åt till att polemisera mot att stora klyftor i sig driver populismen. Och det är klart de har vissa poänger. Det nyliberala samhällets svek består inte i att det levererar vad det lovat, utan att det faktiskt sviker sina utfästelser om möjligheter för alla och att belöning någonstans ska gå hand i hand med förtjänst…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 1/2022. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden