Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Näst ut i vår serie med lokalpolitiker är Peter Olofsson och Anna-Lena Danielsson i Region Västerbotten. De beskriver förutsättningarna när det i snitt bor fem personer per kvadratkilometer, vad som krävs om sjukvården ska bli mer tillgänglig och vad regeringen behöver göra om S ska vinna sjukvårdsvalet.

 

Det är i norr det händer. Blickarna har vänts mot Västerbotten och norra Sverige när företag som valt att gå före i klimatomställningen etablerat sig här uppe. Det är mycket glädjande och skapar en framåtanda i länet. De stora satsningarna med flera tusen nya arbetstillfällen inom den gröna industrin ställer dock höga krav på kompetensförsörjningen i länet. Mest talas det kanske om den kompetens som krävs inom den tekniska sektorn men det ställer också krav på utbyggnaden av välfärden som är en förutsättning för att fler ska kunna bo och arbeta i Västerbotten.

Västerbottningar, likt de flesta i Sverige, vill känna sig trygga med hälso- och sjukvården liksom känna trygghet att vården finns när man behöver den. Det är dock lättare sagt än gjort i ett län som Västerbotten med stora skillnader i såväl demografin som geografin. Vi kan trots utmaningarna vara stolta att medborgarna har ett högt förtroende för vården och tycker att den håller en hög kvalitet. Dessutom har Västerbotten bland det högsta användandet och förtroendet för 1177 Vårdguiden.

För den som inte är bekant med Västerbottens län så är det ett stort län som sträcker sig från fjäll i väst till kust i öst. Det är ett län med 15 kommuner, varav sex av dem är bland landets tio lägst befolkade kommuner. I genomsnitt bor det fem invånare per kvadratkilometer, vilket kan jämföras med 15 invånare som är det nationella snittet. Demografin i länet är också varierande, i universitetsstaden Umeå är medelåldern bland de lägsta i landet med 39 år medan kommuner som Sorsele och Åsele har en medelålder på över 47 år.

Att förstå avstånden och de utmaningar som vi får av att vara ett glest befolkat län är viktiga delar när vi talar om att kunna erbjuda en god och nära vård för våra invånare…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 1/2022. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden