Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Om Tankesmedjan Tiden

Tankesmedjan Tidens uppdrag är att bidra till ett långsiktigt progressivt politiskt tänkande.

Tankesmedjan vill skapa debatt och formulera konkreta förslag kring frågor som rör jämlikhet, globalisering, mänskliga rättigheter och välfärd samt stimulera arbetarrörelsens och vänsterns idépolitiska utveckling.

Tankesmedjan Tiden hette tidigare Arbetarrörelsens tankesmedja och grundades 2006. Smedjan drivs som en förening där Socialdemokraterna, LO och ABF är medlemmar.

Några år efter grundandet flyttades det idépolitiska magasinet Tiden, som startades 1908, över och ges sedan dess ut av Tankesmedjan.

Magasinet Tiden kommer ut fyra gånger per år och har en egen redaktionskommitté som arbetar tillsammans med chefredaktören.

Under 2014 blev sambandet mellan Smedjan och Magasinet ännu tydligare, då smedjan bytte namn till Tankesmedjan Tiden.

Sedan starten har smedjan tagit sig an en rad politiska frågor. Vi har gett ut rapporter om globaliseringens effekter, extremhögerns framväxt, Europeisk vänsterpolitik, migration och folkrörelsernas framtid, för att nämna några exempel.

Vi arrangerar seminarier och konferenser och har en regelbundet återkommande Feministisk salong.

Smedjans medarbetare publiceras och syns regelbundet i andra medier. I samarbete med bland andra ABF gör vi poden Statsapparaten.

Vi som arbetar på Tankesmedjan kommer från olika bakgrunder, har olika erfarenheter och har ofta även olika uppfattningar. Det som förenar oss är tron på demokratin och politiken som medel, för att göra människors tillvaro bättre, på mänskliga rättigheter som ett avgörande rättesnöre och jämlikheten som en förutsättning för människors frihet och självförverkligande.

Tankesmedjan Tiden är en arena öppen för alla som vill vara med i samtalet kring dessa frågor.