Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Om tidskriften Tiden

Tiden är en svensk tidskrift som grundades 1908 av Hjalmar Branting. Det är en socialdemokratisk idé- och debattidskrift som utkommer med 4 nummer per år. Kända medarbetare genom tiderna är Ernst Wigforss, Ole Jödahl och före detta talmannen i Riksdagen Björn von Sydow.
De senaste chefredaktörerna har varit Anne-Marie Lindgren, Nina Wadensjö, Tommy Svensson, Bo Bernhardsson, Daniel Suhonen och Jesper Bengtsson. 

Ny chefredaktör från mars 2018 är Payam Moula.

Utgivare:
Tankesmedjan Tiden

Tryck:
Exakta print AB

Produktion:
Johan Resele, Global reporting

För insänt, ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och göra språkliga ändringar i insänt material.