Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Om Tiden Magasin

Tiden är en svensk tidskrift som grundades 1908 av Hjalmar Branting. Det är en socialdemokratisk idé- och debattidskrift som utkommer med 4 nummer per år. Kända medarbetare genom tiderna är Ernst Wigforss, Ole Jödahl och före detta talmannen i Riksdagen Björn von Sydow.
De senaste chefredaktörerna har varit Anne-Marie Lindgren, Nina Wadensjö, Tommy Svensson, Bo Bernhardsson, Daniel Suhonen och under 2013 var Felix Antman Debels tillförordnad chefredaktör.
Ny chefredaktör från november 2013 är Jesper Bengtsson som närmast kommer från tidningen OmVärlden.

Utgivare:
Tankesmedjan Tiden

Tryck:
Exakta print AB

Produktion:
Johan Resele, Global reporting

För insänt, ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och göra språkliga ändringar i insänt material.