Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Kontakt

Besöksadress

Olof Palmes gata 9
Postadress: c/o ABF, Box 522
101 30 Stockholm
+46 706-501209

info@tstiden.se

Fakturaadress

Tankesmedjan
Fack 55801567
R855
106 37 Stockholm

Tankesmedjan Tiden

Vi är…

Daniel Färm

Chef

+46 706-501209

daniel.farm@tstiden.se

Daniel Färm är chef för Tankesmedjan Tiden, och har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. Daniel har bred erfarenhet inom en mängd olika politikområden: skola, arbetsmarknad, migration & integration, internationell politik, pensionsfrågor, kultur & identitet, digitalisering, försvars- och säkerhetspolitik, m m. Hans specialområden är idépolitik, partiernas positionering, samt politisk strategi och kommunikation.

Daniel har tidigare arbetat inom regeringskansliet, i riksdagen och för ett par socialdemokratiska partiledningar. Han har även arbetat flera år inom och för fackföreningsrörelsen – både LO-, TCO- och Sacosfärerna. Som kommunikationschef på Hotell- och restaurangfacket tog han fram Schysta villkormärkningen på arbetsplatser med kollektivavtal, och lanserade begreppet schysta villkor i debatten om svensk arbetsmarknad. Daniel har suttit i S-studenters styrelse och är idag vice ordförande för Socialdemokraterna i Vallentuna. Han har även varit ombud till ett par socialdemokratiska partikongresser, samt fristående S-debattör. De senaste åren har Daniel arbetat i sitt eget bolag med strategisk kommunikationsrådgivning till framför allt fackliga och andra idéburna och medlemsstyrda organisationer.

Daniel växte upp i Kungsängen utanför Stockholm, och har bott och studerat i Växjö, Santiago (Chile) och Hartford, Connecticut (USA). Idag bor han i Vallentuna utanför Stockholm med sin familj. Daniel har en magisterexamen i politologi. Han har även undervisat i internationella relationer på Linnéuniversitetet.

Daniel kan kontaktas för kommentarer i dagsaktuella och andra politiska frågor samt för frågor om samarbeten med Tankesmedjan Tiden.