Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Norge, Norden och Nato - Åsmund Grøver Aukrust

Norge är ett av de tolv länder som grundade Nato. Hur har försvarsalliansen påverkat Norges utrikespolitik?Vad innebär medlemskap, och vad innebär det inte? Åsmund Grøver Aukrust, ledamot i norska Stortinget, skriver och hälsar Sverige välkomna till Nato.

Den 24 februari förändrades Europa för alltid. Det blev återigen krig på vår kontinent. Bilderna vi ser går knappt att ta till sig. Pansarvagnar som kör in i ukrainska städer, miljoner av människor som drivs på flykt, utbombade byggnader och döda kroppar som ligger på gatorna. Vi har återigen fått erfara att fred inte är något som kan tas för givet. Politikens viktigaste uppgift är att säkerställa säkerhet och att människor ska kunna leva i fred. De senaste 73 åren har Nato varit Norges svar för att säkra vårt land och vårt folk.

För att förstå hur Norge blev en av Natos grundarländer måste man förstå vår historia. Norge var ockuperat av Nazi-Tyskland i fem år fram till 1945. De första åren efter freden fanns olika tankar om norsk säkerhetspolitik. Både en önskan om neutralitet, och om en roll som brobyggare mellan öst och väst. Men under 1948 inträffade två avgörande händelser som gjorde att Arbeiderpartiet (norska Socialdemokraterna) insåg att vi måste tänka annorlunda. Det första var Sovjets närmande till Finland som resulterade i ett ”fördrag om vänskap, samverkan och ömsesidigt bistånd”. Avtalet innebar klara begränsningar för Finland som självständig nation och låg kvar ända fram till att Sovjetunionen upplöstes. Den andra stora händelsen var kuppen i Tjeckoslovakien i februari 1948. Arbeiderpartiregeringen förstod att Norge var tvunget att ingå i ett försvarssamarbete. Vi var för små för att klara oss ensamma.

 

Först försökte man etablera ett nordiskt försvarsförbund. Sonderingar med Sverige och Danmark började hösten 1948, och följdes av förhandlingar…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 2/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden