Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Bok: Statsministermordet - Katarina Stjernfelt

I tolv kapitel och på över 370 sidor berättar Hans-Gunnar Axberger om Sveriges i särklass mest omfattande, mest kostsamma och i flera avseenden oprofessionella mordutredning någonsin. Hur kan en grundlig och väl genomarbetad genomgång av en mordutredning fascinera läsaren till sträckläsning?

 

Ett svar ligger i att Hans-Gunnar Axberger är jurist, professor i konstitutionell rätt och var huvudsekreterare i den så kallade Granskningskommissionen som i slutet av 1990-talet granskade utredningen av mordet på Olof Palme. Hans djupgående kunskap om hur det svenska rättssystemet är uppbyggt är slående och gör att läsaren snabbt känner ett stort förtroende.

Den i lag reglerade relationen mellan polismyndigheten och åklagarmyndigheten är beskriven på ett tydligt och målande sätt. Det framgår att det i systemet finns inbyggda svårigheter och luckor som tjänstemännen använder sig av på olika mer eller mindre lagliga och kreativa sätt.

 

Det har också funnits ett antal olika spaningsledare under de dryga trettio år som utredningen pågick…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 2/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden