Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det goda samhället - Joel Stade

Joel Stade inleder tematexterna med en vision för socialdemokratin. En vision där vi jobbar mindre för att ha mer tid åt familjen, där det gemensamma bästa sätts i fokus och ett klasslöst samhälle där vi kan känna gemenskap med varandra.

 

Socialdemokratin gestaltade i hög grad Sveriges 1900-tal. Partiet eftersträvar att sätta sin prägel även på det tjugoförsta århundradet. Men mycket är annorlunda.

 

Sedan det senaste riksdagsvalet har vi genomlidit en pandemi och vi upplever nu ett krig i Europa som ritat om förutsättningarna för vår säkerhet. Den svenska parlamentarismen har gått in i ett instabilt skede där regeringskriserna och de komplicerade koalitionsbyggandena påminner om 1970-talets. Socialdemokratin har de senaste åren tvingats till smärtsamma kompromisser och dramatiska skiften av den förda politiken. Mycket tyder på att liknande villkor kommer att råda även kommande mandatperiod.

 

I denna röriga tid behöver socialdemokratin en ideologisk ledstjärna. Att tänka igenom de grundläggande värderingarna och riktningen underlättar tuffa taktiska överväganden och kompromisser i sakpolitiken.

 

Västvärlden präglas just nu av liberalismens kris. Det är tydligare i USA och runt om i Europa, men det är tydligt även i Sverige. Liberalismen kom ut som vinnare efter Berlinmurens fall. Den liberala agendan bestod av kapitalism, avvecklade gränser och individens rätt att fritt söka framgång och lycka. Trettio år senare utgör dessa idéer en trött ortodoxi. Den möter en skrämmande antiliberalism som hotar det mesta av vad som gör våra samhällen värda att leva i. Även i Sverige gör sig illiberala krafter redo att ta över, tillsammans med den gamla etablerade högern.

 

Socialdemokratin kan vara den kraft som utmanar den liberala ortodoxin utan att alliera sig med de antiliberala krafterna…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 2/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden