Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Drömmen om en vänsterpress - Jonas Nordling

Behöver vänstern bli bättre på att göra tidningar? Jonas Nordling menar att det är en tröttsam diskussion och reflekterar över vad vänsterpress är, dess roll i ett förändrat medielandskap och varför vänsterpress sällan lyckas överleva.

 

Drömmen om en stabil, hållbar, vänsterpress är antagligen lika gammal som idén om socialismen i sig. Visionen bygger förstås på analysen att den som äger medier också sätter agendan. Men det är en slutsats som på många sätt aldrig har varit korrekt.

Hållbarhet är visserligen en komplex fråga i detta sammanhang. Ur ett idéperspektiv får innebörden en speciell karaktär, där jag i egenskap av partilös skribent håller mig borta från debatten. Huruvida socialismenär hållbar har jag därför inte för avsikt att beröra i denna text. Men ur ett ekonomiskt perspektiv diskuterar jag gärna vänsterlutande mediers förmåga till långsiktig livskraft, likaså alla missuppfattningar om vad som anses hållbart i sammanhanget.

Att den ”breda” vänstern, med otaliga organisationer som traditionellt delar intressegemenskap och värdegrund, sällan lyckas få till medieägandet över tid är väl dokumenterat. A-pressens misslyckanden, försöken med Stockholms-Tidningen och Arbetets krasch för att nämna några av de tydligaste. Samtidigt bör påpekas att några av landets äldsta tidskriftstitlar fortfarande ges ut av fackförbund och att denna genre i sig når en miljonpublik, vilket oftast glöms bort vid lägesbeskrivningar av svensk mediebransch.

Som kuriosa kan för övrigt nämnas att det faktiskt var Centerpartiet som indirekt låg bakom de senaste större krascherna inom den svenska mediebranschen…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 2/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden