Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Dags för studentstrejk - Edit Zimmerman

När arbetare går ut i strejk stannar produktionskedjan upp. Vad skulle hända om studenter gick på strejk? Här finns ett systemfel skriver Edit Zimmerman.

 

Som student har du i praktiken inga rättigheter. Du täcks av ett flertal lagar som ska garantera saker såsom arbetsmiljö eller rätten att påverka utbildningen. Men hur lagarna efterlevs skiljer sig från lärosäte till lärosäte. Här finns ett systemfel.

 

Studentkåren ska verka som studenternas motsvarighet till facket. Det fungerar till viss del. Men kåren är inte vattentät för att försvara studenterna eftersom kårens medlemmar saknar fackets kraftfullaste verktyg. Strejken.

 

En eventuell studentstrejk skulle inte få samma genomslagskraft som när yrkesverksamma går ut i strejk. När arbetare går ut i strejk stannar produktionskedjan upp. När studenter går i strejk påverkas inga andra än de strejkande studenterna.

 

Generellt går folk i strejk över dåliga arbetsförhållanden. För studenter kan det röra sig om saker som hög arbetsbelastning eller psykisk ohälsa. En annan orsak till strejk kan bero på bristande möjlighet att påverka sin utbildning…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 2/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden