Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ett sökande parti - Stig-Björn Ljunggren

Hur ska vi förstå dagens vänsterparti? Stig-Björn Ljunggren tar avstamp i Vänsterpartiets ideologi och historia för att hjälpa oss förstå Nooshi Dadgostars parti.

 

Vänsterpartiet är det parti som rört sig längst och mest högerut av alla riksdagens partier. Att de samtidigt är de som gnäller mest över högervridningen av politik och samhälle är ur det perspektivet rätt märkligt.

 

Vänsterpartiet var länge paria i svensk politik. De fick inte vara med när de stora frågorna avgjordes, eftersom de inte tillhörde ”de demokratiska partierna”. De uppvisade under sin kommunistiska tid en ovanlig stryktålighet. De hjälpte Socialdemokraterna att behålla regeringsmakten, samtidigt som sossarna inte tvekade att låta registrera och övervaka dem, eller till och med, som under andra världskriget, satte dem i läger.

 

Men efter murens fall är det att se som ett avmastat kommunistiskt parti, som närmat sig socialdemokratin och egentligen anammat väldigt mycket av den folkhemska klasskompromiss kring borgerlig demokrati, parlamentarism, välfärdsstat och organiserad kapitalism som de länge betraktade som uttryck för socialdemokratins förräderi mot socialismen. Som sagt, de är det parti som gjort den största förflyttningen åt höger i svensk politik.

 

Men frågan är om det inte finns kvar ett arv från den kommunistiska tiden som Vänsterpartiet fortfarande odlar, eller till och med återuppväckt?

 

Det första och mest iögonfallande är…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 2/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden