Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vad pandemin lärt mig om det goda livet - Fredrik Jansson

Vad är ett gott liv? Spelar det någon roll för politiken? Vi bad två socialdemokratiska tänkare, Fredrik Jansson och Marika Lindgren Åsbrink att i varsin text reflektera över dessa frågor.

Under det dryga halvtannat år som vi levt i skuggan av coronan har jag känt mig främmande inför samhällsdebatten som följt i dess spår. Pandemier är inte höger eller vänster. De ideologiska verktyg jag brukar använda mig av för att tolka omvärlden har inte fungerat.

Vad vet jag om hur vi minskar smittspridningen? Vad vet jag om hur vi ökar kapaciteten i intensivvården? Vad vet jag om munskydds för- och nackdelar? Hur många döda kroppar väger min personliga frihet?

I stället har jag utgått från att myndigheter som regel gör så gott de kan och att vi vanliga dödliga efter bästa förmåga får försöka kryssa fram mellan direktiv och dekret. Och så har jag dragit mig tillbaka från samtidens dominerande fråga.

Hans Zetterberg, sociolog och moderat partiideolog brukade tala om att vi lever i en stor värld och en liten värld. Den stora världen är myndigheter, företag, partier och fackföreningar. Den lilla världen är familj, släkt, vänner och vardagens naturliga nätverk.

Jag är inte säker på om jag håller med honom om den uppdelningen. Det finns en konservativ tendens att vilja skilja vanliga människor från de arenor där de kan påverka de stora skeendena genom att peka på en mer begränsad privat sfär…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 3/2021. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden