Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

På kongressen tar vi strid - Lisa Nåbo

I över ett århundrade har en kamp pågått mellan motståndsrörelsen som står upp för folket och de mörka krafterna, som försvarar de besuttnas makt över landet. När denna berättelse börjar var det länge sedan kampen nådde zenit. Våra hjältar, den unga generationen, har vuxit upp i en era där stridsyxorna sedan länge begravts.

Då och då förekommer mindre skärmytslingar, men nu för tiden tycks även ledarna för folkets motståndsrörelse ha gett upp om att vinna. Vart fjärde år kraftsamlar de alltjämt, i hopp om att stärka sin förhandlingsposition, men det folkliga stödet sjunker för varje år som går, i takt med att motståndsrörelsens löften visat sig ihåliga.

Samtidigt blir hotet alltmer påtagligt och existentiellt. Naturen har tröttnat på människans egoism och förstörelse. Energi som lagrats i planetens djup har grävts upp och använts som bränsle. Den ekologiska balansen har rubbats till den grad att hela jordens befolkning riskerar att drabbas av stormar, översvämningar, skogsbränder, torka och matbrist.

Trots att de egoistiska krafterna vet om detta vill de inte dela med sig av sin rikedom för att rädda det som fortfarande går att rädda. Inte heller den äldre generationen i motståndsrörelsens ledarskikt vill riskera den fredsuppgörelse de kämpat sig till en gång för länge sedan. Men våra huvudpersoner, de unga, inser att de inte längre kan acceptera status quo. Genom skolning och nya kampanjer gör de sig redo för att en dag ta över motståndsrörelsen.

Detta är sagan om Sverige och i huvudrollen hittar du SSU:aren. I dag står en hel generation unga socialdemokrater redo att återuppta kampen för omfördelning och rättvisa, kampen för att upprätta ett samhälle i harmoni med naturens förmåga att hantera biprodukterna av mänsklig aktivitet. En generation som önskar att den äldre generationens ledare ska våga ta striden med borgerligheten på allvar…