Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den svenska naiviteten - Boel Godner

Näst på tur i vår serie med lokalpolitiker är Boel Godner i Södertälje. Hon beskriver hur kommunen har brottats med segregation, organiserad brottslighet och låga skolresultat, men framför allt hur det har vänt. Samma problem finns nu på nationell nivå, menar Boel som argumenterar för ny lagstiftning och ny politik.

 

Samhället går att förändra. Det har 1900-talets exempellösa reformer för demokrati, välfärd och trygghet visat. Sverige reste sig från statarlängor och fattigstugor till ett av världens mest fria och demokratiska länder.

Men samhällsbygget är inte färdigt. Vi har stora problem att lösa. Jag ska i denna artikel försöka beskriva detta med erfarenheter från Björn Borgs hemstad, en anrik badort och blomstrande industristad – Södertälje.

Södertälje, och våra 100 000 invånare (ganska precis 1 procent av Sveriges befolkning) har utan jämförelse längst och störst erfarenhet av att hantera extrem migration, grov organiserad brottslighet, välfärdsbrottslighet, svart arbetsmarknad och svart bostadsmarknad. Vi har sett värsta tänkbara konsekvenser av den svenska naiviteten. Med naivitet menar jag att man stiftat lagar som är menade att öka friheten för olika grupper i samhället men som fått katastrofala följder. Med naivitet menar jag också att vi tog det starka samhället för givet och glömde bort hur viktigt det är att i första hand värna en bra skola, en trygg omsorg och en stabil myndighetsutövning.

EBO-lagen (lagen om eget boende) är den enskilt största orsaken till segregationen i Sverige. Som asylsökande får du i Sverige från första dagen välja var du vill bo om du kan ordna ett boende själv. Lagen infördes 1994 av den dåvarande borgerliga regeringen. De kommuner som tidigare tagit emot flyktingar blev i ett klubbslag de platser som skulle få stå för större delen av Sveriges flyktingmottagande. Under kriget i Irak kom det på fem år drygt 6000 flyktingar till Södertälje och nu senast kriget i Syrien nästan lika många. Mellan 2007 och 2015 tog Södertälje emot långt över 10000 asylsökanden utan att kunna påverka det själva. Alla kom genom EBO och bosatte sig hos andra som tidigare kommit som flyktingar. Trångboddhet, segregation, svart andrahandsuthyrning och otrygga boendemiljöer växte. Under samma period tog till exempel Nacka runt 500 asylsökande. Södertälje stod för i genomsnitt 4 procent av Sveriges flyktingmottagande och 23 procent av Stockholms läns under de åren.

Arbetstillstånd säljs utan att det finns ett ordnat jobb som väntar.

2008 tog den moderatledda regeringen bort begränsningarna i arbetskraftsinvandringslagen som därmed blev den mest liberala i världen. Människor utnyttjas i dag hänsynslöst av kriminella som ser möjligheten att tjäna pengar på deras längtan till Sverige. Arbetstillstånd säljs utan att det finns ett ordnat jobb som väntar. I stället blir det alltför ofta ett liv i ”skuggan” i en svart bostad med svartarbete för att kunna betala ockerhyra i ett av Sveriges så kallade utsatta områden. Arbetskraftsinvandring behövs för att till exempel Scania och Astra Zeneca ska kunna rekrytera de bästa ingenjörerna i världen och det ska vi värna. Nuvarande system är dock alltför ofta en möjlighet att köpa sig förbi asylsystemet för den som är beredd att skuldsätta sig och betala för att få ett jobb på pappret.

Möjligheten till bostad är avgörande för de svarta affärsverksamheterna. Villor köps upp och byggs om till små lägenheter med eller utan bygglov, hela hyresfastigheter köps i syfte att hyra ut till människor som inte själva kan efterfråga en bostad.

Det är mänskligt att vilja bo i ett tryggt välfärdsland, att vilja ha någonstans att bo och att försöka försörja sig. Men med dessa naiva system har vi hjälpt till att driva fram en svart bostadsmarknad, en svart arbetsmarknad och en svart ekonomi där människor behöver skuldsätta sig i ett parallellt banksystem. Hur ska man annars få någonstans att sova när man blivit utkastad från det tillfälliga inneboendekontrakt man fick när man valde EBO?

Detta, bland annat, ledde till att den grova organiserade brottsligheten under 00-talet växte snabbt i Södertälje med svarta pengar, bedrägerier, narkotikaförsäljning, utpressning och beskyddarverksamhet. Från 2005 var den både våldsam och synlig med skott mot polishuset och mord på öppen gata. 2010 kulminerade allt i ett blodigt dubbelmord på två bröder i en lokal i Ronna centrum. Det var en förskräcklig tid i Södertäljes historia. Inga företag etablerade sig, inga bostäder byggdes, ekonomin var dålig, skolresultaten var bland de lägsta i landet och människor flyttade från kommunen vilket de gärna berättade i insändare och på olika digitala kommentarsfält. Många skyllde allt på invandringen. Det gjorde ont i hela kroppen att läsa det.

 

På försommaren 2011 började vändningen. Dåvarande länspolismästare Carin Götblad skrev en artikel på dn debatt där hon öppet och ärligt beskrev den organiserade brottsligheten i Södertälje och hur polisen prioriterade insatsen mot den (Tore II) med 60 poliser som avdelats enkom för uppdraget. Det var ett långsiktigt arbete som inleddes. Många grovt kriminella greps och jag skakade hand med lokala polischefen om att kommunen skulle prioritera detta i tätt samarbete med polisen.

Rättegången mot den grova organiserade brottsligheten i Södertälje var den dittills största i Sverige. Två till skulle följa som i var sin tur också blev de största. De handlade om välfärdsbrott. Hemtjänstföretag hade fuskat till sig miljoner när Södertälje kommun infört lov och företag inom personlig assistans hade lurat systemet. Det blev fällande domar och kommunen avskaffade lov med dunder och brak 2014. Därefter såg vi över våra verksamheter för att förhindra brottsligheten att utnyttja systemen på olika sätt. Sedan dess har en bygglovhandläggare fått sparken för misstänkta mutor och felaktiga bygglov. Vi har också minskat kostnaderna för försörjningsstöd med cirka 100 miljoner kronor per år genom att tillsammans med andra myndigheter jobba mot välfärdsbrott. Vi har infört en unik markanvisningspolicy med extremt höga krav för företag som vill köpa fastigheter eller på annat sätt samarbeta med kommunen. Vi vill inte vara en del av penningtvätt.

Vi har ägnat ett decennium till att förhindra och motverka grov organiserad brottslighet. Vi är inte klara. Allra viktigast är att förhindra återväxt. När man stänger dörrar till en kriminell karriär behöver man öppna dörren till något annat, till skolan. För tio år sedan var våra barns meritvärden bland de lägsta i Sverige och alltför många skyllde på att det var så många elever från andra länder i skolorna. Det systematiska kvalitetsarbete som infördes då har varit mycket framgångsrikt. Steg för steg har våra elevers resultat förbättrats. I dag är har Södertälje jättefina skolor med goda resultat. Det är svårt eftersom segregationen och de otrygga boendemiljöernas effekter syns tydligast i skolan. Men det jobbet gör vi.

 

I dag känns luften renare och klarare i Södertälje. Polissamarbetet är starkt och långsiktigt. Det blir bakslag då och då och det kommer att komma fler bakslag men det gör inte att arbetet stannar upp – tvärtom. Jag påstår att Södertälje har det mest omfattande samarbetet med polisen i hela landet och det som varat längst. Vi samarbetar med polisen i skolan, i socialtjänsten, mot välfärdsbrottslighet tillsammans med andra myndigheter och på högsta nivå i chefssamråd. Vi har gemensamma utsättningar för att stärka tryggheten. Lokalpolisområdeschefen kommer till alla kommunstyrelsesammanträden och berättar om arbetet mot den organiserade brottsligheten så att alla partier får information. Vi lyssnar mycket på polisen och jag har aldrig kritiserat dem. Inför varje ny budget frågar jag Södertäljepolisen om vi kan lägga pengar på något som kan göra deras arbete lättare. Det har lett till bland annat ökade medel till socialtjänsten för arbete med våld i nära relationer, investeringar i fler trygghetskameror och tryggare miljöer runt våra skolor.

Det är ett systematiskt arbete med att hela tiden stärka och skydda de ordinarie systemen. Välfärden stärks för att medborgare ska kunna lita på den men också för att skydda den mot fusk och bedrägerier.

Nu står Sverige i det läge som Södertälje var i för tio år sedan och delvis är kvar i. Skjutningar, utanförskap, otrygga boendemiljöer, ökad främlingsfientlighet och fusk mot välfärdssystemen.

Det är många regeringar som är ansvariga för att segregation, organiserad brottslighet och så kallade utsatta områden fått växa så kraftigt i Sverige men det är endast Socialdemokraterna som har kraft och förmåga att leda en vändning av utvecklingen. Det är vårt parti som drivit fram och stått för ett starkt samhälle. Vägen framåt är att stå upp för detta starka samhälle med kompetenta och oberoende institutioner. Det ger kanske inte de största rubrikerna att utöka budgeten för Skatteverket, försvaret, polisen, kronofogdemyndigheten, Skolverket och andra samhällsbärande myndigheter. Men det är precis vad som behöver göras.

Det är klart att polisen ska ha större resurser och att många straff behöver skärpas men det bryter på inget sätt segregationen.

Det pratas mycket om segregationen och som lösning kommer ofta fler poliser, strängare straff eller särskilda lösningar för så kallade utsatta områden fram. Det är klart att polisen ska ha större resurser och att många straff behöver skärpas men det bryter på inget sätt segregationen. Ska man komma till botten med problematiken måste lagarna som skapar segregationen ändras. Segregationen är farlig. Det finns ingen gemenskap för alla i dag. Tvärtom så finns det starka krafter i vårt land som vill orsaka splittring och ställa grupper mot varandra. Det borde vara partikongressens och regeringens viktigaste uppdrag att diskutera hur vi kan bryta den.

Många väljer att anklaga invandringen och invandrarna för den alarmerande utvecklingen. Jag skulle aldrig göra det. De flesta som kommit till Södertälje vill mest av allt leva ett vanligt liv med ett jobb för att försörja familjen, ett tryggt ställe att bo på och en bra skola för barnen. Däremot anklagar jag systemen som leder till segregation och som gör det möjligt för den organiserade brottsligheten att utnyttja andra människor för att tjäna pengar. Att avskaffa EBO-lagen och att begränsa arbetskraftsinvandringslagen borde vara självklara val för en socialdemokratisk regering. Jag ser också genomförandet av en riktig folk- och bostadsräkning med hembesök som avgörande för att en gång för alla skapa ordning och reda på bostadsmarknaden och trygga boendemiljöer. I Sverige ska man veta vem man bor granne med.

 

Genom att avskaffa de lagar som leder nyanlända rätt ut i segregation förhindrar vi ett Sverige som delas ännu mer itu. Genom att stärka de myndigheter som är basala för ett starkt samhälle kan vi ta tag i problem genom en professionell organisation som har sin grund i det historiskt starka svenska myndighetsväsendet.

Det som återstår är reformer som för dem som växer upp i Sverige närmare varandra. Det är de som ska bära vårt land i framtiden och de måste få göra det tillsammans.

Allra viktigast är förstås en gemensam skolgång. Friskolesystemet behöver ses över. Marknadskrafternas inflytande över svensk skola har gått för långt.

Men det var också naivt att avskaffa den allmänna värnplikten. Det var tänkt att ge frihet, men i praktiken ledde avskaffandet till fler vilsna ungdomar, sämre beredskap (som pandemin visat) och att en orsak för oss i Sverige att samlas kring något viktigt försvann. Jag hävdar att en modern allmän värnplikt behöver införas i Sverige. Alla våra ungdomar behöver ta ansvar för vårt lands säkerhet på olika sätt och dessutom få träffa andra som de aldrig skulle mött annars. Ge dem den gemensamma uppgiften att lära sig att utföra arbetsuppgifter som bär upp och försvarar Sverige.

 

Socialdemokraterna håller snart partikongress. Låt oss gå en väg som bygger Sverige starkt. Förnya och stärk de gemensamma välfärdssystemen. Avstå från de käcka projekten, avstå från de populistiska utspelen, avstå från symbolhandlingarna. Ändra de lagstiftningar som gör det lätt att fuska och bedra både människor och samhälle. Det kanske låter tråkigt, det kanske tar tid men det är den enda vägen vi kan gå för att stärka jämlikhet, solidaritet, gemenskap, trygghet och rättvisa.

Så länge vi med naiva lagstiftningar låter segregation och organiserad brottslighet frodas i vårt land så kommer dessa frågor fortsatt överskugga allt annat.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje