Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Byt konsumtion och avskaffa arbetslösheten - Bosse Elmgren

Den privata konsumtionen är ett hot mot klimatet och jobben. I stället borde vi skifta över mot mer offentlig konsumtion, skriver Bosse Elmgren som hämtat inspiration från årets kongresshandlingar.

– Gå på toaletten, det får jag göra när hemtjänsten är här, inte när jag själv bäst behöver. Så säger Britt-Marie, 77 år. Hennes högra ben amputerades för några år sedan på grund av cirkulationsrubbningar. Nu är hon hänvisad till rullstolen och måste ha hjälp med det mesta.

Hemtjänsten kommer till Britt-Marie fem gånger om dagen. Om hemtjänsten och andra välfärdstjänster som vi betalar med allmänna medel fungerar väl så är det en viktig del av vår gemensamma levnadsstandard. Minst lika betydelsefull som privat konsumtion av diverse materiella ting.

Alla kan vi riskera att hamna i en belägenhet som liknar den Britt-Marie befinner sig i: att för vår livsföring bli beroende av ett stöd från omgivningen. Om vi ökar möjligheterna för alla att leva ett hyggligt liv på något så när jämlika villkor så blir det ett bättre samhälle för oss alla att leva i. Och det innebär tillväxt, väl så mycket värd som rent ekonomisk tillväxt. Mänsklig tillväxt.

Välfärdstjänster, utbildning, kultur och miljöinsatser är områden dit vi som bor i den rikare delen av världen borde inrikta framtida förbättringar av konsumtion och levnadsstandard. Och med skatter begränsa fortsatt ökning av materiell konsumtion. Vi borde göra en grundlig genomgång, en inventering av angelägna arbetsuppgifter, vettiga saker, som borde bekostas med allmänna medel…

Äldreomsorgen är underbemannad, det konstaterar bland annat Kommunal i sin rapport Rätt bemanning. De flesta i Kommunals enkät till personal i äldreomsorgen anser att de inte har förutsättningar att ge god omsorg och tillgodose de äldres behov varje dag.

Äldreomsorg ska inte bara innebära försörjning med livets nödtorft och allmän omvårdnad. Vi måste också kosta på sådant som ger dem som behöver vård och omsorg möjlighet att leva ett normalt liv, någorlunda som alla andra. Plus sådant som kan sätta lite guldkant på tillvaron för dem. I hemtjänsten såväl som på äldreboenden.

Tiotusentals fler jobb skulle behövas för att äldreomsorgen i Sverige skulle fungera riktigt bra. Med rätt utbildad och yrkeskunnig personal. Lägg därtill att de äldre som behöver stöd och omvårdnad blir allt fler. Det ökar behovet av personal än mer, och leder till fler arbetstillfällen.

Elof Hansjons är ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje. På hans önskelista står bland annat fler behöriga lärare, mera och bättre läromedel och skolbibliotek, aula i varje skola, mera fortbildning av personal.

Totalt vill Elof ha fler ”huvuden” som jobbar i skolan, fler människor, människor med bättre kompetens. Människor som kan fortbilda sig parallellt med arbetet. Om bara inte den kommunala budgeten satte gränser…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 3/2021. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden