Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Socialdemokratin bygger åter landet - Lena Rådström Baastad

Vi bygger landet är temat på partikongressen i november. I sin kanske sista text som partisekreterare skriver Lena Rådström Baastad om vad Vi bygger landet innebär och vad socialdemokratins uppgift är i dag.

Vi bygger landet. Det är inte bara namnet på en av arbetarrörelsens mest klassiska kampsånger, utan temat på Socialdemokraternas 41:a kongress. När den svenska sångtexten kom till på 30-talet var det mot bakgrund av att världsekonomin gått in i en djup kris efter börskraschen 1929 med lågkonjunktur, arbetslöshet och social nöd som följd. Då la socialdemokratin grunden till det starka välfärdssamhälle som blivit hela Sveriges signum.

När kongressen samlas i Göteborg den 3–7 november är det mot bakgrunden av att Sverige och världen prövats hårt av coronapandemin. Arbetslösheten har ökat trots att regeringens politik räddat mångas jobb. Köer har byggts upp inom sjukvården. Högerpolitik med dåliga anställningsvillkor och marknadsexperiment har inte bara bidragit till att öka klyftorna i samhället, utan också försvagat välfärden.

Sverige befinner sig i ett nytt läge. Men i stället för att nu ägna all kraft till att återgå till det som var innan krisen, ska vi bygga landet starkare. Vår uppgift är att ta Sverige framåt. Det är på kongressen 2021 som socialdemokratin återigen måste kavla upp ärmarna och peka ut en färdriktning, inte bara för kommande valrörelse, utan för hur vi ska utveckla Sverige efter coronapandemin. Kongressen kommer nu också avgöra vem som ska leda partiet framåt…

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 3/2021. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden