Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den digitala folkrörelsen - Lena Rådström Baastad

I digitaliseringen ryms stora möjligheter för oss som folkrörelse. När samhället förändras, finns det förväntningar på att vi som folkrörelseparti ska göra samma sak.

Under de senaste två åren har vi därför tittat på hur vårt parti ska kunna möta de trender som finns och var vi behöver finnas för att möta såväl väljare och sympatisörer som våra gamla och nya medlemmar. Under parollen ”S 2025” har vi blickat framåt och ställt ut ambitiösa men realistiska mål om var vi vill vara om fem år, och vad vi behöver förändra i vår organisation och vår verksamhet för att komma dit.

Som alltid i en stor organisation kan det dock vara lite småtrögt när det gäller att våga ta stora kliv. Därför sa vi under förra året att vi skulle ta försiktiga digitala kliv, där vi successivt testar och vågar i förhoppning om att vi på så sätt, tillsammans, skulle identifiera de digitala verktyg och arbetssätt som passar oss.

I slutet av januari gick så vårt första nationella digitala medlemsmöte av stapeln, där jag och partiordförande Stefan Löfven samtalade live med tusentals partimedlemmar från runt om i landet. Det gav mersmak…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. Teckna en årsprenumeration för endast 199kr här och få hem tidningen!