Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Bokrecension: Det feministiska löftet - Elin Sundin

Är det en slump att tre kvinnor presenterades som toppkandidater för LO-ledningen samma dag som lanseringen av boken Det feministiska löftet – så förverkligar vi arbetarrörelsens jämställdhetsvisioner? Antagligen inte. 2020 kan bli ett avgörande år när arbetarrörelsefeminister ställer högre krav än någonsin.

Löftet förpliktigar skriver Lina Stenberg i inledningen. Det kan inte tas tillbaka. Ett löfte är en ”överenskommelse för arbetarrörelsens fortsatta kamp för ett bättre samhälle där kvinnor och män ska kunna få bra liv på samma villkor.”

Utan jämställdhet kan vi inte uppnå jämlikhet. Därför är jämställdheten en nyckelfaktor. Byggnads förbundsordförande skriver: ”En feministisk politik måste innehålla en analys som är både bredare och djupare än den politik som arbetarrörelsen traditionellt har drivit.”

Det är tydligt att feminismens mål också är arbetarrörelsens mål. Särskilt när en kvinna i ett LO-yrke i genomsnitt har 6075 kronor mindre i månadsinkomst än en man i ett LO-yrke, en tredjedel av de utomnordiskt födda kvinnorna inte har en anställning och 45 länder i världen inte har lagar mot mäns våld i hemmet.

Stenberg har i boken framgångsrikt samlat framträdande arbetarrörelsefeminister…

Hela texten finns att läsa i tidningen. Teckna en årsprenumeration för endast 199kr här och få hem tidningen!