Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Vår tid är nu - Payam Moula

”Jag är optimistisk inför framtiden. Vi ska inte förminska allvaret i det växande parlamentariska stödet för högerextrema partier, men vågorna som sköljer över Europa är mer än någonting annat en motreaktion mot nyliberala idéer och en nyliberal utveckling. Hitintills har partier till vänster om mitten misslyckats att ta till vara på detta. Hitintills.”

Så avslutade jag min första text som chefredaktör. Om de politiska kontinentalplattorna gled åt vänster innan coronan så drar de nu iväg i full fart. Står arbetarrörelsen redo?

 

Inom vänstern har det tjatats om Overtonfönstret. Konceptet togs fram 1990 av Joseph P. Overton, en medarbetare på den konservativa tankesmedjan Mackinac Center for Public Policy i USA. Joseph menade att när politiker väljer reformer är valen begränsade. De har att förhålla sig till vad som för stunden anses acceptabelt. Overton-önstret illustrerar att vissa, men inte alla, reformer ligger inom ramen för vad samtiden ser som acceptabelt, och därmed politiskt möjligt.

Folkrörelser kan flytta Overtonfönstret, likaså tankesmedjor. Och därför behövs de.

Tankesmedjor har kraft att påverka men i slutändan är den materiella verkligheten avgörande. Som Anne-Marie Lindgren och Ingvar Carlsson påpekar, politikens villkor är de materiella betingelserna medan ekonomin och teknik formar idéerna. Det är i det ljuset coronakrisen blir intressant.

Under min livstid har ingen kris påverkat vår vardag så pass mycket som denna. Vad vi oroar oss för, vad vi hoppas på och vad vi längtar efter. Djupet i krisen har nog inte riktigt sjunkit in. Varken den mänskliga tragedin eller den politiska potentialen. För stunden påpekar vi gärna hur alla ropar efter staten när krisen kommer. Men sedan då?

Svenska arbetarrörelsen blir i dag omsprungen till vänster av liberaler och ekonomer runt om i Europa.

”Radikala reformer – att vända den rådande politiska inriktningen under de senaste fyra decennierna – kommer behöva läggas på bordet. Regeringar behöver acceptera en mer aktiv roll i ekonomin. De måste se offentliga tjänster som investeringar snarare än skulder och leta efter sätt att göra arbetsmarknaderna mindre osäkra. Omfördelning kommer återigen upp på dagordningen; privilegierna hos de äldre och rika kommer att ifrågasättas. Reformer som nyligen betraktats som excentriska, såsom basinkomster och förmögenhetsskatter, måste ingå i mixen.”

Basinkomst. Förmögenhetsskatt. Omfördelning. Detta kommer från Financial Times, världens ledande affärstidning, och är endast ett exempel av många.

Svenska arbetarrörelsen blir i dag omsprungen till vänster av liberaler och ekonomer runt om i Europa. Har vi systemkritiken redo och idéerna framme när corona ebbar ut? Har vi modet? Självförtroendet?

Framtiden är vänster skrev jag för ett år sedan. Det tror jag fortfarande, men framtiden blir inte vänster av sig själv. Det kräver en arbetarrörelse som vågar och en tid som är mogen.

Den rörelsen är vi. Den tiden är nu.

 

Payam Moula, chefredaktör Tiden