Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Med ett stundande val i Myanmar under 2020 mobiliserar det socialdemokratiska partiet Democratic Party for a New Society (DPNS). Partiet kräver omfattande förändringar för ökad demokrati, fred och social rättvisa. I november förra året reste socialdemokrater till landet för att utbyta erfarenheter med systerpartiet.

”25 år, 10 år, 30 år, 5 år”. Siffrorna radas upp för oss under en presentationsrunda av deltagarna och är antalet år flera av partimedlemmarna i vårt systerparti suttit fängslade för sitt politiska engagemang. I en enkel partilokal inte långt från Yangons stadskärna har vi samlats en stekhet novemberförmiddag för att delta i en veckas valutbildning med DPNS, där vi genom stöd från Olof Palmes internationella center medverkar för att dela erfarenheter från svensk valrörelse. Medan elektriciteten försvinner med jämna mellanrum lyssnar vi till hur flera av deltagarna berättar om de politiska utmaningarna i Myanmar:

– Fortfarande sitter flera partikamrater fängslade trots att de endast anordnat fredliga möten eller samlingar. Jag själv arrangerade en fredlig demonstration nyligen och nu vill myndigheterna åtala mig. Jag är rädd för vad som ska hända men vet att jag ändå måste fortsätta kämpa, berättar en av de yngsta deltagarna.

När Aung San Suu Kyis parti NLD vann valet i Myanmar 2015 fanns stora förväntningar på förändringar, både gällande ökad demokrati och sociala reformer. Förväntningarna kom dock att grusas och militären har behållit sin dominans över landets politik. Myanmar är en demokrati på pappret men i verkligheten äger militären många nationella bolag och styr i praktiken vissa partier…

Hela texten finns att läsa i tidningen. Teckna en årsprenumeration för endast 199kr här och få hem tidningen!