Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Bostaden är välfärdspolitik - Katrin Stjernfeldt Jammeh

När slutade bostaden vara en central del av välfärdspolitiken? Katrin Stjernfeldt Jammeh vill se ett ökat fokus på bostadsfrågan vid nästa års partikongress. Hon påminner om vår historia, vår uppgift och uppmanar partiet att kraftsamla i frågan.

 

”Herr Erlander! Anta att ni träffar ett ungt par som ber er om råd och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. De är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?”

Så lyder en fråga i den numera klassiska TV-intervjun som ”de tre O:na” – Åke Ortman, Lars Orup och Gustaf Olivercrona – gjorde med statsminister Tage Erlander inför 1966 års kommunval. Statsministerns svar, att de bör ställa sig i bostadskön, möttes av kritik och anses av vissa bedömare ha bidragit till att Socialdemokraterna gjorde ett dåligt valresultat. Allra mest kritisk var kanske statsministern själv i sina egna dagboksanteckningar. I själva verket vet vi att den socialdemokratiska regeringen var i full färd med att bygga en miljon bostäder på tio år för att bygga bort bostadsbristen, råda bot på trångboddheten och höja boendestandarden för miljontals människor i Sverige. Det fanns, med andra ord, gott om idéer och verktyg.

Mer än 50 år senare är frågan åter motiverad: vad säger vi socialdemokrater till ett ungt par som i dag vill flytta ihop, som inte har råd att spara till en insats och som står i årslånga bostadsköer? Bostadspolitiken har utgjort en av den socialdemokratiska reformpolitikens hörnstenar. För oss är bostaden inte vilken vara som helst, utan en central del av välfärden. Redan 1947, när den bosociala utredningen lämnade sitt slutbetänkande, sattes bostadspolitiken i centrum för folkhemsbygget och socialdemokratins övergripande mål: ett samhälle där alla, såväl barn som vuxna, kunde leva i en god boendemiljö med möjligheter till avskildhet, studier, bekvämlighet och goda sanitära förhållanden, allt i en livsmiljö som kunde erbjuda trygghet och vardagliga skönhetsupplevelser. Genom utredningen kunde en generell bostadspolitik formuleras som har tjänat landet väl.

Sedan 90-talet har vi dock sett hur politiken har backat tillbaka från bostadssektorn och mer eller mindre överlåtit frågan till marknaden, bankerna, fastighets- och byggbolag och ytterst hushållen…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. Teckna en årsprenumeration för endast 199kr här och få hem tidningen!