Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ny teknik – hot eller möjlighet? - Thomas Carlén

Varför är svenska fackförbund mer positiva till teknikutvecklingen än deras internationella motsvarigheter? Thomas Carlén skriver om hur tekniken skapar vinnare och förlorare, och om arbetarrörelsens uppgift.

 

Teknikutvecklingens konsekvenser för jobben har alltid skapat oro. Förr handlade det om mekaniserade vävstolar och ångmaskiner, i dag om digitalisering och automatisering. Försvinner jobben? Historiskt har det inte varit så. Men oron är mänsklig. Kanske är det annorlunda denna gång?

 

Under en föreläsning med ekonomiprofessor Alan Manning, där jag hade förmånen att delta, frågade han om vi trodde att de flesta vunnit eller förlorat på teknikutvecklingen de senaste 200 åren. Alla har vunnit, svarade vi i kör. De senaste 20 åren? Jo, de flesta har varit vinnare då med, enades vi. Men de kommande 20 åren då? Nu blev vi genast osäkra. Algoritmer, AI, e-handel, kanske tar robotarna över?

 

Ny teknik skapar vinnare och förlorare

 

För några år sedan kom alarmistiska rapporter om att hälften av jobben kan försvinna inom två decennier. I dag är debatten mer nyanserad och handlar främst om hur jobben förändras. Det är betydligt vanligare att ny teknik kompletterar snarare än helt ersätter arbetskraft. Men även om ett yrke inte försvinner så innebär ny teknik att arbetet utförs på andra sätt, med nya arbetsmetoder och nya arbetsverktyg. Den stora förändringen ligger alltså i att arbetsuppgifterna – och därmed utbildnings- och kompetenskraven – förändras påtagligt.

 

Samtidigt vet vi att ny teknik också skapar nya jobb. Teknikutvecklingen är den viktigaste faktorn bakom vår välståndsökning. Historiskt har den gett oss bättre jobb, bättre arbetsmiljö och högre produktivitet som resulterat i högre löner och kortare arbetstider. Det finns förstås inga garantier att framtiden blir som historien, men det är en rimlig gissning.

 

Hittills finns inga tecken på att den digitala teknikutvecklingen har inneburit nettoförluster av arbetstillfällen, vare sig i Sverige eller i andra länder. Teknisk utveckling har i alla tider lett till förändringar på arbetsmarknaden, men långvarig utslagning av stora grupper har varit ovanligt. Snarare har arbetskraftsdeltagandet ökat stadigt, och högre produktivitet och ökad sysselsättning har gått hand i hand.

 

Det finns inte ett fixt antal jobb som ska fördelas mellan människor och maskiner. När vissa branscher minskar frigörs arbetskraft till andra. På så sätt ledde automatiseringen av jordbruket till att fler kunde jobba inom industrin, och när den minskade ökade i stället efterfrågan inom tjänstesektorerna. Men det finns alltid en osäkerhet var framtidens jobb kommer växa fram. Historiskt har alla, åtminstone på lång sikt, varit vinnare på den tekniska utvecklingen. Men i ett kortare perspektiv skapar den vinnare och förlorare, och det måste fackföreningar och politiker hantera…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 4/2021. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden