Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Välfärdsarbetarna och digitaliseringen - Anna Spånt Enbuske

Den tekniska utvecklingen diskuteras ofta i relation till industrin, men vad innebär den för medlemmarna i Kommunal? Anna Spånt Enbuske skriver om hur välfärdsarbetarna upplever utvecklingen, deras förväntningar och vad som krävs för att teknikens potential ska bli verklighet.

 

Historiskt har den nordiska fackföreningsrörelsen haft en positiv syn på den tekniska utvecklingen där ny teknik bidrar till att dåliga jobb försvinner och nya bättre jobb tillkommer. Det förutsätter dock att det finns reella möjligheter att påverka förändringar i verksamheten och tillgång till ett livslångt lärande med kontinuerliga utbildningsinsatser där lagstiftarna, arbetsgivar- och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar inom ramen för den så kallade nordiska modellen.

 

Den positiva synen på teknisk utveckling har historiskt sett dominerats av fackliga organisationer inom industrisektorn. Samtidigt som industrin blir en allt mindre del av ekonomin, blir det viktigare att den nordiska modellen också omfattar den växande tjänstesektorn där medlemmarna i Kommunal arbetar.

 

Kommunal genomförde med hjälp av Novus (februari 2020) en medlemsundersökning med frågor om inställningen till och erfarenheterna av ny teknik, i dag oftast i form av digitala informations- och kommunikationssystem. Det var ett samarbete med norska Fagforbundet som har cirka 350000 medlemmar inom framför allt kommuner och privata verksamheter som förskolor och vårdcentraler. Vissa svar är även jämförbara med medlemmarna i brittiska Unison som organiserar 1,3 miljoner medlemmar inom offentlig och privat verksamhet.

 

Resultatet visar på en övergripande teknikoptimism i både Sverige och Norge där många medarbetare är vana vid att ny teknik leder till förändringar i verksamheten, och de flesta är varken oroliga över att förlora jobbet eller sina arbetsuppgifter. Synen på framtiden är betydligt mer pessimistisk bland medlemmarna i brittiska Unison. Det är kanske inte konstigt eftersom de brittiska medlemmarna har erfarenhet av flera år med nedskärningar, allt fler otrygga jobb och begränsade möjligheter till livslångt lärande.

 

Generellt sett har medlemmarna en positiv bild till ny teknik, men svaren visar också på problem med digitaliseringen som får negativa konsekvenserna på arbetsplatserna…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 4/2021. Beställ hem tidningen och hela texten här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden