Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Varför ”Gapet mellan verklighet och politik”? - Payam Moula

”I vår tid är det lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens.” Första gången jag läste det citatet, som i någon form tycks komma från Fredric Jameson, skrattade jag först till. Sedan tog skrattet abrupt slut. Vid närmare eftertanke insåg jag att citatet inte var särskilt roligt. Det var sant.

På senare tid har jag alltmer slagits av hur irrationell världen, och vi människor, är. Den som tror att samhällsutvecklingen sker utifrån rationalitet eller förnuft har svårt att förklara samtiden. Vi vet att utsläppen måste minska för att civilisationen inte ska gå under, ändå ökar dem. Vi vet att ekonomiska klyftor orsakar samhällsproblem, ändå växer dem. Vi vet att gapet mellan pension och slutlön än för stort, ändå växer det. Och så vidare. Samtiden består av ett antal samhällsproblem som vi vet varför de uppstår och hur vi löser dem – ändå löser vi dem inte. Det finns, enkelt uttryckt, ett gap mellan verklighet och politik…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!

 

Payam Moula