Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Klimatkrisen blottar vår rädsla för marknaden - Philip Botström & Andrea Törnestam

En enig forskarkår skriker sig hes för att uppmärksamma världens beslutsfattare om en förestående samhällskollaps orsakad av klimatförändringar. En kollaps som i förlängningen kan riskera innebära slutet för mänsklig civilisation på vår jord. Det är en tragedi som vi människor själva varit med och lagt grunden till och det enskilt största sveket mot kommande generationer.

Trots att vi haft kännedom om hur utsläpp från vår fossila förbränning gett upphov till en global uppvärmning har vi ändå inte förmått agera för att förhindra klimatkrisen. Hur kan det komma sig?

Klimatkrisen illustrerar väldigt väl problemet med kollektiva nyttigheter och varför de ger upphov till marknadsmisslyckanden…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!

 

Philip Botström, SSU:s förbundsordförande,
Andrea Törnestam, SSU:s förbundssekreterare