Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Personalägande – bör vi demokratisera ekonomin? - Bo Rothstein

Fram till lanseringen av löntagarfondsidén var den svenska socialdemokratin starkt präglad av Nils Karlebys tänkande om att ägandet av produktionsmedlem var av underordnad betydelse. Han och många i hans generation av socialdemokrater, till exempel Gustav Möller, ansåg att förstatligande av företagen inte var en fungerande lösning.

I stället kom idén om ”funktionssocialism” att under lång tid prägla partiet, vilket förstods som att man på olika sätt genom lagstiftning kunde inskränka betydelsen av själva ägandet av företagen. Företags- och arvsbeskattning, lagar som garanterade fackligt inflytande (till exempel mbl och arbetsmiljölagen), lagar om konsumentskydd, en utbyggd social- och omfördelningspolitik och lagar som skyddade miljön är exempel på denna funktionssocialism.

Denna funktionssocialistiska politik kan sägas ha fungerat någorlunda väl fram till omkring 1980. Sedan dess har något hänt med västvärldens ekonomiska system som gör att den marknadsekonomiska och alltmer globaliserade kapitalismen numera generar starkt ökande ekonomiska klyftor…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!

 

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap