Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Ideologisk hegemoni eller pluralistisk idéstrid? - Mats Lindberg

Att prata om, eller dödförklara, den nyliberala hegemonin har blivit mode. Men vad innebär egentligen ideologisk hegemoni – och är det vad socialdemokratin ska sträva efter? Mats Lindberg diskuterar teorin bakom hegemoni, sätter det i svensk kontext och diskuterar dess nutida renässans.

Sedan 1980-talet har ”ny”-liberalismen som politisk rörelse och ideologi stått i motsats till socialdemokratins samhällsbygge. Pådrivande var inte bara näringslivets nyligen grundade (1978) tankesmedja Timbro, som försökte sprida Ronald Reagans och Margaret Thatchers ”nya” högerliberala idéer. Pådrivande var också nya tankar inom nationalekonomin. Man avfärdade den välfärdsekonomiska teorin om offentliga nyttigheter, och likaså J.M. Keynes’ teori om statliga ingripanden för att stimulera ekonomin.

I den politiska idéstriden under 1980- och 1990-talen kom många socialdemokrater, såsom Kjell-Olof Feldt och den så kallade ”kanslihushögern”, att omfamna stora delar av dessa tankar; den ekonomiska politiken och offentliga sektorn behövde ”förnyas”. Emellertid, särskilt efter finanskrisen 2008, står nyliberalismen inte längre lika stark…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!

 

Mats Lindberg, professor i statskunskap