Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Utan samtalet stannar rörelsen - Lena Rådström Baastad

Socialdemokraterna är Sveriges största politiska parti och anses vara ett av världens mest framgångsrika politiska partier. Men samtidigt som vi ser en samhällsutveckling där våra politiska idéer behövs mer än någonsin kan vi konstatera att vi som politiskt parti står inför stora utmaningar. Hur kan den paradoxen förklaras och vad behöver vi göra för att vi fortsatt ska vara ett framgångsrikt och relevant parti för människor att engagera sig i?

Det självklara svaret på den frågan, och för att kunna bryta den utvecklingen, är att vi som rörelse måste leverera konkreta reformer och förbättringar som gör skillnad i människors vardag. Det är det som har varit det vinnande receptet för att få folks förtroende genom historien, och jag är övertygad om att så kommer det vara även i framtiden. Men det finns även andra trender som kan förklara delar av den här utvecklingen. Och som har bäring för oss som folkrörelse…

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration nu för endast 199kr!

Lena Rådström Baastad är partisekreterare för Socialdemokraterna.