Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Kyrkan som politisk arena - Jesper Bengtsson

Den 10 april 1960 prästvigdes Margit Sahlin i ett litet kapell i Roslagen. Hon var en av tre kvinnor som vigdes den dagen. Händelsen tilldrog sig ett enormt intresse och i radions sändningar kunde lyssnarna höra hennes stämma när hon läste efter ärkebiskop Gunnar Hultgren:

I allt detta lovar, Margit Rigmor Sahlin,

inför den allvetande guden

och med den stora räkenskapsdagen för ögonen,

att redligt och samvetsgrant

med Guds nåd och hjälp efterkomma.

I dag tar de flesta av oss för givet att kvinnor kan vara präster inom Svenska kyrkan, men kampen för att göra det möjligt pågick under decennier. Motståndet var stenhårt. Konservativa präster och politiker hänvisade till Bibeln, där Paulus säger att kvinnan ska tiga i församlingen. Andra menade att Bibeln inte ska tolkas bokstavligt.

Kyrkan var splittrad och vågade inte ta steget på egen hand. 1958 beslutade riksdagen att kvinnor skulle ha tillträde till alla statliga tjänster, det vill säga även prästyrket. Kyrkomötet pressades att godkänna nyordningen…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!