Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Blue Labour - Joel Stade

Sedan några år handlar bevakningen av den brittiska vänstern mest om Corbyn och Brexit. Men bakom kulisserna finns rörelsen Blue Labour som möjligen är intressantare, kanske även för svensk socialdemokrati. Kärnan i Blue Labour är en vilja att knyta an till den brittiska arbetarrörelsens rötter och en kritik mot att vänstern kommit att bli alltför liberal – både i ekonomiskt hänseende och i människo- och samhällssyn.

 

Blue Labour bygger på en skarp kritik av den samtida finanskapitalismen som skapar stor ojämlikhet och leder till återkommande ekonomiska kriser. Människor mår inte bra av klyftor och orimliga arbetsvillkor och de nya jobben i gigg-ekonomin är en dålig grund för familjebildning och utveckling. Det kapitalistiska samhället erbjuder konsumtion av varor, njutningsmedel och andra människor när människan egentligen trängtar efter mening, gemenskap och autentiska relationer.

Enligt Blue labour har även vänstern i alltför hög grad anammat en liberal föreställning om att det inte spelar någon roll vad individen gör med sin frihet. Att lära sig spela ett instrument eller engagera sig i föreningsliv har samma värde som att spela dataspel i ensamhet.

Lösningen finns i att åter ”bädda in” marknaden i samhället och tygla kapitalismens destruktiva krafter, ett tankesätt starkt präglat av ekonomen Karl Polanyi. Som motvikt mot marknaden behövs starka institutioner som familjen, lokalsamhället, professioner och folkrörelser. Dygder och ideal kring att ta ansvar och bidra till sitt samhälle bör ersätta hedonism och torftigt kicksökande…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!


Joel Stade