Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Spelar det någon roll hur många som är med i facket? - Claes-Mikael Ståhl

Den fackliga organisationsgraden sjunker. Samtidigt har den fackliga konfliktstyrkan bland LO-grupperna aldrig varit större. Tillsammans kan LO-förbunden stänga Sverige. Vad påverkar egentligen maktbalansen på arbetsmarknaden, löntagarnas villkor och är den svenska modellen hotad?

Ibland kan det underlätta att tänka på kollektivavtalsmodellen som en levande organism. Allt liv – från en enskild cell till stora samverkande livsorganismer som en människa – måste leva i balans med omgivningen. I långa loppet är en livsform som inte förmår att samspela med omvärlden omöjlig. Samma sak gäller för kollektivavtalsmodellen. Anpassningsförmågan – att både ta in och påverka omvärlden, att balansera mellan intressen, är avgörande för en arbetsmarknadsmodell.

Den svenska kollektivavtalsmodellen har visat en imponerande förmåga att införliva förändringar. Sedan Saltsjöbadsavtalet i slutet på 1930-talet har modellen hanterat både hög och låg inflation, stats- och marknadsstyrd ekonomisk politik, arbetslöshet, deflation, 1990-talskrisen och många andra utmaningar.

Svensk politik präglas alltmer av konflikt. Men…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!

 

Claes-Mikael Ståhl, jurist på LO och aktuell med boken ”Uppdraget” .