Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den dolda epidemin - Nina Rung

Vi läser om det i rubriker, ibland i längre reportage men oftast passerar det vårt medvetna i små notiser. Det är det skoningslösa men väl dolda folkhälsoproblemet, en epidemi som spridit sig till alla länder världen över – och Sverige är inget undantag. Epidemin härjar i välbärgade områden liksom i socialt utsatta. I städer liksom på landsbygd. Det är en epidemi med fasansfulla effekter och extrema kostnader, rent ekonomiskt beräknas våldet kosta samhället ungefär fyrtio miljarder. Varje år.

Det är livslånga lidanden och skador för de drabbade och alldeles för många betalar med sitt liv. Både vuxna och barn drabbas. Och det är många. Var fjärde kvinna beräknas någon gång utsättas för våld av en man. Vart sjunde barn utsätts av en förälder. Och många män utsätts både i hetero- och samkönade relationer. Det innebär rimligen att du känner någon som drabbats av vår tids värsta epidemi – våld mot närstående…

 

Hela texten finns att läsa i tidningen. De som är tillgängliga gratis börjar med orange färg. Teckna gärna en årsprenumeration för endast 199kr här!