Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Varför ”Vägen mot 2022”? - Payam Moula

 

Politik är en verksamhet med syfte att forma samhället. Idépolitik i sin tur är en verksamhet med syfte att formulera idéer för politiken. Som en idépolitisk tidskrift är vår huvudsakliga uppgift att analysera, slipa och förnya de politiska idéerna. Det gjorde vi i förra numret, det gör vi i det här numret och det kommer ske i nästa.

 

”Vägen mot 2022” står det på framsidan. Hur ser den vägen ut? Det enkla men samtidigt bästa svaret är att vägen mot 2022 ligger i att lösa samhällsproblem. Om vi inte lyckas med det förlorar vi vårt existensberättigande och väljarnas förtroende på köpet.

Samtidigt går det inte att ignorera januariavtalet. Nyligen gick Karl-Petter Thorwaldsson ut och menade att avtalet behöver förhandlas om. Tobias Baudin gjorde samma sak. ”Vägen mot 2022” är vårt försök att belysa båda aspekter – samhällsproblemen som behöver lösas och de parlamentariska förutsättningarna…

 

Payam Moula, Chefredaktör Tiden