Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Dagens EU med arv från Habsburg - Mats Hellström
Texten är publicerad i tidskriften Tiden nr 1/2023.

Kommer EU att överleva? Kanske finns svaret i historien menar Mats Hellström som läst en ny bok om vad det habsburgska riket kan lära dagens Europa. 

 

Med de pågående omvälvningarna i Europa debatteras nu också den Europeiska unionens rötter. Ofta får berättelsen sin utgångspunkt i andra världskrigets fasor och förhoppningen om ett nytt Europa. Som pionjärer nämns ofta Konrad Adenauer, Paul Henri Spaak, Alcide De Gasperi och Robert Schuman. Men varifrån hämtade dessa europeiska fäder, från olika politiska läger, sina idéer och inspiration till nya regelsystem?  

 

I den färska boken ”Bättre blir det inte: vad kan det habsburgska riket lära dagens Europa?” av journalisten Caroline de Gruyter dras historiska paralleller mellan Habsburgimperiet och den moderna europeiska utvecklingen. 

 

Ett viktigt avstamp tas i Maria Theresias Wien under 1700-talet. Efter en lång tid av expansion men utan centralmakt började Maria Theresia reformera skolväsendet, byråkratin och krigsmakten. För tiden ansågs den habsburgska byråkratin som modern. Det blev en rättsstat faktiskt – utvecklad med starka övervakande institutioner. Vissa likheter med den Europeiska unionens struktur kan skönjas….

 

Det här är en låst artikel. Logga in eller beställ prenumeration för att läsa mer.