Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Är ojämlikheten orättvis? - David Zachariah
Denna text är publicerad i tidskriften Tiden nr 1/2023.

Människor har starkare intuitioner kring rättvisa än jämlikhet. En rörelse som tar avstamp i både människors moraliska intuitioner och deras materiella intressen kan vinna framtiden, skriver David Zachariah

 

Att samhällets fördelar och bördor inte fördelas jämlikt är de flesta väl medvetna om. Inom den breda vänstern delas uppfattningen att en stor ojämlikhet skapar ett instabilt och oanständigt samhälle. Folkflertalet har dock starkare intuitioner kring frågor som direkt berör deras erfarenheter och materiella välfärd än vad det har om den skenande ojämlikhet som formas genom dunkla marknadsrelationer och obestridda byråkratiska beslut.

 

Det är exempelvis bara omkring 15 procent av medborgarna som anser att ”klasskillnader och ekonomiska klyftor” är en av de tre viktigaste samhällsfrågorna, enligt Demoskops undersökningar mellan 2018 och 2022. Det ska jämföras med lag och ordning (36 procent) samt sjukvård (34 procent) som tillsammans dominerade under denna period. 

 

Den liberala högerns försvar av ojämlikhet bland fria medborgare är att det är ett nödvändigt ont – eller i alla fall irrelevant – så länge samhällsordningen levererar en förbättrad välfärd för alla. Det är visserligen en empiriskt felaktig uppfattning, då efterkrigstiden kombinerade en exceptionell ekonomisk expansion med radikalt ökad jämlikhet, men det ställer frågan om jämlikhetens plats i ett politiskt projekt på sin spets. När högern framhäver fördelar med stor ojämlikhet så propagerar den inte öppet för dess innebörd i termer av förväntad livslängd eller materiell trygghet därför att det strider mot folkflertalets moraliska intuition och materiella intressen. 

 

Människors intressen formas av deras möjlighet att tillgodose sina behov och beror på tre centrala faktorer: tillgång till resurser, utsatthet för risker och grad av självbestämmande. Ett politiskt projekt för en mer jämlik fördelning av dessa centrala faktorer ställs inför formidabla utmaningar att vinna stöd, inte minst eftersom människors behov är olika vilket kräver jämkning av heterogena intressen.  

 

Människor innehar dock djupgående moraliska intuitioner om vad som är rättvist – en egenskap som uppvisas redan i väldigt tidig ålder. Ett politiskt projekt som förmår att koppla samman folkflertalets moraliska intuitioner med dess materiella intressen kan få en kollektiv kraft och strategisk riktning…

 

Det här är en låst artikel. Logga in eller beställ prenumeration för att läsa mer.