Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Israel i förändring - Otto Widmark
Texten är publicerad i tidskriften Tiden nr 1/2023.

I det senaste valet klarade Israeliska arbetarpartiet, HaAvoda, precis spärren. Partiet Meretz, socialdemokratiskt med fredsprofil, hamnade under. Samtidigt vill inte Israels befolkning se en tvåstatslösning. Otto Widmark har varit i Israel och beskriver en dyster utveckling. 

  

Den 1 november 2022 gick Israel till val för femte gången på fyra år. En lång period av instabila regeringskoalitioner i Knesset ser nu ut att vara över. Den mest högerextrema och religiösa regeringen som Israel någonsin sett har kommit till makten.  

 

På deras agenda står en omdaning av det israeliska samhället, inklusive underminering av rättsstaten, skärpt bosättningspolitik och judisk överhöghet i området mellan Jordanfloden och Medelhavet. 

 

Fredsgrupper som Peace Now menar att regeringskoalitionen i praktiken annekterar Västbanken genom att man flyttar ansvaret för ockupationen från Försvarsdepartementet till civil kontroll. Den nya regeringen är utpräglade motståndare till allt vad en tvåstatslösning och en palestinsk stat heter. 

 

Samtidigt driver regeringen igenom en ”rättsrevolution” för att minska Högsta domstolens oberoende och makt. I retorik som känns igen från Polen och Ungern, beskrivs Högsta domstolen som den ”liberala elitens institution” som hindrar den demokratiska folkviljan från att få komplett genomslag. Många menar också att premiärminister Benjamin Netanyahu, som tidigare varit emot långtgående reformer av rättsstaten, nu har ett egenintresse av att underminera rättsstaten eftersom han anklagas för korruption. 

 

Sedan i januari har 100000–150000 israeler demonstrerat varje vecka mot regeringens planer. Israels president, Isaac Herzog, har manat till lugn och uppmanat politikerna att samtala och kompromissa om de nya lagförslagen. Världsledare inklusive de amerikanska och franska presidenterna har framfört till Netanyahu att den israeliska demokratin hotas av lagförslagen. Företrädare för näringslivet, militären och säkerhetssektorn, den diplomatiska sfären med flera har också kraftigt kritiserat förändringsförslagen. Hos de högerextrema får det inget gehör; detta är extremisternas möjlighet att omstöpa samhället. 

 

När jag befann mig i Israel och Palestina i början av året hade protesterna mot regeringens planer pågått i tre veckor…

 

Det här är en låst artikel. Logga in eller beställ prenumeration för att läsa mer.