Idédebatt som låter arbetarrörelsen och vänstern blicka framåt.

Tiden Debatterar

Mer missnöje att vänta efter Brexit

Resultatet av Brexitomröstningen kan inte tolkas som en rationell, sansad utvärdering av det brittiska medlemskapet i EU utan snarare som en…

Rapporter & Analyser

Språngbräda eller fallucka?

Rapporten ”Språngbräda eller fallucka? – en analys av enkla jobb och working poor i Sverige” utgår ifrån unik statistik från SCB, går igenom de ”sanningar” som debatten om enkla jobb genomsyras av. Att enkla jobb är bra och något samhället behöver…

Med löfte om sysselsättning

Socialdemokraterna gick till val år 2014 med löfte om att skapa sysselsättning åt ungdomar och långtidsarbetslösa. Efter regeringstillträdet sjösatte man…

Kalendarium

Tiden i press

Enkla jobb blir fattigdomsfälla

Enkla jobb som språngbräda in på arbetsmarknaden för unga och utomlandsfödda. Det lovar både Svenskt näringsliv och regeringen. Men många…