Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I sin budget för 2024 minskar regeringen stödet till studieförbunden med 250 miljoner kronor och ytterligare sänkningar planeras för 2025 och 2026. Beslutet fattades utan en konsekvensanalys av hur nedskärningarna skulle slå mot det svenska civilsamhället och möjligheterna att bedriva folkbildning i Sverige. Därför har arbetarrörelsens tankesmedja Tiden och den gröna, liberala tankesmedjan Fores gjort gemensam sak och tagit fram den konsekvensanalys som borde föranlett beslutet.
I undersökningen deltar studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan. Den 21 mars presenteras analysen, med efterföljande diskussion om framtiden för den svenska folkbildningen.
Vilka grupper drabbas hårdast av de neddragna anslagen? Hur påverkas studieförbundens närvaro på landsbygden? Hur ser framtidsutsikterna ut för civilsamhället och folkbildningen? Läs rapporten här: 2024_ETT_TYSTARE_SVERIGE_WEB