Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Klimatpolitik och full sysselsättning

1 april, 2011

Denna rapport, skriven av Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, tar sin utgångspunkt i att ett varmare klimat kommer att driva fram stora förändringar i näringslivets struktur och därmed i sysselsättningen. Sommestad menar att klimatfrågan kan skapa en plattform för en progressiv renässans, inte minst inom sysselsättningspolitiken. En omställning av samhällsekonomin främjas av en jämlik inkomstfördelning, bra sociala trygghetssystem, god utbildning och en aktiv arbetsmarknads politik.

Rapporten kan laddas ner här.

läs mer

Den produktiva välfärden

1 januari, 2011
I denna rapport från 2011 har vi gett Christer Persson, fristående utredare och författare, i uppdrag att redovisa hur forskningen ser på såväl vår välfärdsmodell som på socialförsäkringarnas betydelse för arbetsmarknadens utveckling och tillväxten i samhället. Rapporten ger en bra belysning av varför den politiska kampen om en väl fungerande sjukförsäkring inte bara berör personer som drabbats av sjukdom, utan i allt väsentligt handlar om vilken samhällsmodell och vilka tillväxtförutsättningar vi vill se framöver. Ladda ner rapporten här. läs mer

Gemensam säkerhet idag

1 januari, 2011
GEMENSAM SÄKERHET IDAG fyra uppsatser belönade i uppsatstävling arrangerad 2010-2011 av olof palmes Internationella center, arbetarrörelsens tankesmedja, Socialdemokratiska Studentförbundet Ladda ner uppsatserna och boken här. läs mer

Är skatter skadliga?

1 januari, 2011
Det behövs en ny, övergripande utredning om hela skattesystemet. Denna rapport lyfter några frågor som är centrala i en sådan översyn. Ladda ner rapporten här. läs mer

Rapporter från 2006-2010, Arbetarrörelsens Tankesmedja

1 januari, 2010
Här finns det samlade digitala arkivet av rapporter mellan åren 2006-2010 från dåvarande Arbetarrörelsens tankesmedja. läs mer