Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Farligt när gemensam världsbild utmanas

Farligt när gemensam världsbild utmanas

15 mars, 2017Lisa Andersson
Inom retoriken talar man om att dela doxa, enkelt förklarat att man delar samma världsbild. Man måste ta reda på om den man argumenterar med, via text eller i ord delar samma doxa för att kunna ha ett konstruktivt samtal.... läs mer
Ett svek mot dem som stridit för bättre löner

Ett svek mot dem som stridit för bättre löner

14 mars, 2017
Sedan den fackliga kampen inleddes för drygt 100 år sedan har kraven på höjda löner varit centrala. Att vi i dag är ett av världens mest jämlika länder är till stor del tack vare LO:s idoga arbete för högre inkomster... läs mer
Den solidariska välfärdsstaten och förändringarna i den politiska dagordningen

Den solidariska välfärdsstaten och förändringarna i den politiska dagordningen

9 mars, 2017
I den här analysen utreder Kjell Östberg, historiker på Södertörns Högskola, välfärdsstatens utveckling från efterkrigstiden fram till våra dagar med särskilt fokus på viktiga skiften och brytpunkter. Hur kunde det svenska välfärdssamhället växa fram så snabbt, varför ifrågasattes det senare,... läs mer
Etniska låglönejobb göder segregationen

Etniska låglönejobb göder segregationen

7 mars, 2017
Till slut kom dagen då LO slutade kämpa emot sänkta löner. Efter strandade förhandlingar med Svenskt Näringsliv i december står nu arbetstagarorganisationen med utsträckt hand. Men LO biter sig själv i svansen. Etniskt märkta låglönejobb leder snarare till mer fattigdom... läs mer
Tydliggör de politiska skillnaderna i vinstfrågan

Tydliggör de politiska skillnaderna i vinstfrågan

6 mars, 2017Torsten Kjellgren
Socialdemokraterna går till kongress om några veckor. Partiet ska välja kurs i flera viktiga frågor inför valrörelsen 2018. En central fråga blir den om vinster i välfärden. Röster har höjts om att ta det försiktigt, och driva en linje som... läs mer
Jo, Sverige är fortfarande sönder

Jo, Sverige är fortfarande sönder

28 februari, 2017Jesper Bengtsson
I valrörelsen 2014 gick socialdemokraterna till val på en berättelse om ett Sverige som var på väg att gå sönder. Ökade klassklyftor, större skillnader mellan stad och landsbygd, regioner som hamnar på efterkälken. Människors livsvillkor var på väg att bli... läs mer
Är arbetarklassen för snäll?

Är arbetarklassen för snäll?

22 februari, 2017
I början av året rapporterade Oxfam att världens åtta rikaste personer tillsammans äger mer än världens fattigaste hälft. Även om det är svårt att hitta helt jämförbara och rättvisande statistik, så är både utvecklingen och huvudpoängen i Oxfams sammanräkning övertydlig:... läs mer
Feminism är inte bara för de duktiga

Feminism är inte bara för de duktiga

21 februari, 2017Lina Stenberg
Feminism måste byggas på höjden, inte på bredden. Detta är en av huvudteserna i Birgitta Ohlssons bok ”Duktiga flickors revansch”. Men det samhälle där feminismen inte inbegriper alla – en feminism som kräver duktighet – skrämmer mej. Det finns flera saker... läs mer
Jämlikhet är ett val

Jämlikhet är ett val

13 februari, 2017Monika Arvidsson
I jämlika samhällen har barn till föräldrar med låg inkomst större möjligheter att själva få det bättre som vuxna, än barn i motsvarande situation som lever i ojämlika samhällen. Men även i relativt jämlika länder faller äpplet påfallande ofta nära... läs mer
Ett starkare Socialt Europa

Ett starkare Socialt Europa

13 februari, 2017
Finanskrisen drabbade Europa hårt och inom EU börjar förståelsen växa för att samarbetet inom unionen inte enbart bör handla om ekonomi. Det behövs även något som jämnar ut skillnader mellan länder och befolkningsgrupper. Rapporten består av fyra olika texter skrivna av Marita... läs mer
Slutsatser bara en desperat moderatledare kan dra

Slutsatser bara en desperat moderatledare kan dra

8 februari, 2017
Samarbeta med S eller SD? Båda alternativen har föreslagits av moderater den senaste tiden. Men hur partiet än gör får de problem. Läs Jesper Bengtssons krönika i Dagens Samhälle. läs mer
Den enda gemenskapens ideologi

Den enda gemenskapens ideologi

8 februari, 2017Jesper Bengtsson
Nyligen var jag på ett besök i en romsk stadsdel i Istanbul. Några kilometer från de rika kvarteren nära Bosporen, i skuggan av Trump Tower, ligger ett par kvarter med låga, slitna stenbyggnader, ruffiga plåttak och massor av kringdrivande hundar. En av de... läs mer
Selektiva nyheter skruvar också verkligheten

Selektiva nyheter skruvar också verkligheten

3 februari, 2017
Falska nyheter och lögner på nätet har blivit ett av vår tid största samhällsproblem. De gör det omöjligt att föra några rimliga samtal om verkligheten eftersom alla bilder av verkligheten anses subjektiva. Dessutom kommer möjligheten att skapa fejkade nyheter bara... läs mer
»Vanvårdad välfärdsstat ökar ojämlikheten«

»Vanvårdad välfärdsstat ökar ojämlikheten«

1 februari, 2017
Ojämlikhet är en naturkraft, jämlikhet en drivkraft. Även i Sverige ser vi oroande tendenser. Nu vet vi tillräckligt om vad som behöver göras för att stoppa en välfärdsstat på glid. Läs Monika Arvidsson, utredningschef på Tankesmedjan Tiden, på Dagens Arena läs mer
Livets lott – om förutbestämda öden och politik för jämlikhet

Livets lott – om förutbestämda öden och politik för jämlikhet

1 februari, 2017
Vi föds in i våra förutsättningar för god livskvalitet. Livets lott falla olika men politiken kan kompensera och rusta människor med jämlika villkor. Rapporten ”Livets lott” tar upp olika aspekter av jämlikhet: vem som drabbas, på vilket sätt och vilka problemen... läs mer