Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sedan valdagen den 11 september 2022 har Sverigedemokraterna tappat en kvarts miljon väljare. Det innebär att nästan hela den opinionsuppgång partiet haft sedan flyktingkrisen 2015 raderats på några få månader.

Föreliggande rapport är en del av ett internationellt samarbete för att bättre förstå högerpopulism i ett antal europeiska länder. Vi tittar framförallt på de svenska Sverigedemokraternas väljare. Vår analys utifrån en mätning genom- förd senhösten 2022 är att den stora risken för SD är om partiet kommer att förknippas med en politisk elit som försämrar i välfärdssystemen, eller rent allmänt i människors ekonomiska villkor.

Klicka här för att läsa hela rapporten: 2023_DE SVIKNA_FÖRVÄNTNINGARNAS_BITTERHET_WEB