Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Uppgifter i media gör gällande att nästa måltavla för Sverigedemokraterna är den svenska folkbildningen. Men har de stöd bland folket i frågan, och vad tycker regeringspartiernas väljare? För att få en bild av opinionsläget har Kantar Sifo fått i uppdrag att göra en väljarundersökning. Den visar att stödet är starkt för folkbildningen och att liberalerna kör över sina väljare om de går med på SDs politik.

Läs vår sammanställning av resultatet, brutet på partisympatier här Liberalerna kör över sina egna väljare om folkbildningen