Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Stormen på Vita havet – en fallstudie i identitetspolitik

Stormen på Vita havet – en fallstudie i identitetspolitik

25 maj, 2021
Under februari 2021 blossade en debatt upp om ett eventuellt namnbyte på Konstfacks stora utställningssal Vita havet. Designprofessorn Sara Kristofersson lyfte frågan i en debattartikel om namnet Vita havet verkligen kunde anses rasistiskt. Den efterföljande debatten följde ett bekant mönster... läs mer
Johan Sjölander ny verksamhetschef på Tankesmedjan Tiden

Johan Sjölander ny verksamhetschef på Tankesmedjan Tiden

18 mars, 2021
Det är med stor glädje styrelsen idag kan meddela att vi har rekryterat Johan Sjölander som ny chef för Tankesmedjan Tiden, säger styrelseordförande Karin Sundin. Johan är en av socialdemokratins skarpa analytiker med lång erfarenhet både som förtroendevald politiker och... läs mer
Högerfront mot public service

Högerfront mot public service

10 mars, 2021
Varför är M, SD och KD så kritiska till public service – trots att deras väljare har högt förtroende för SVT och Sveriges Radio? Stämmer borgerliga debattörers påståenden om att public service-kanalerna är vänsterstyrda? Ända sedan starten under massmediernas barndom... läs mer
Snabbanalys: Coronakommissionen belyser högerpolitikens misslyckanden

Snabbanalys: Coronakommissionen belyser högerpolitikens misslyckanden

15 december, 2020
I Coronakommissionens första delbetänkande riktas skarp kritik mot samtliga beslutsnivåer för det höga dödstalet på landets äldreboenden under coronapandemins första våg. Det är nu centralt att komma till rätta med underfinansieringen av välfärden, de misslyckade privatiseringsexperimenten, den bristande ansvarsfördelning samt... läs mer
Kortrapport: Skatta oss lyckliga

Kortrapport: Skatta oss lyckliga

9 december, 2020
Vi har tagit fram en kortversion av vår rapport ”Skatta oss lyckliga” för att öka tillgängligheten till innehållet. Rapporten lyfter ett antal idéer och förslag för en mer rättvis och hållbar skattepolitik, som inte ensidigt gynnar kapitalägare och höginkomsttagare. Rapporten fokuserar på att istället förbättra för vanliga löntagare och att åstadkomma ökad rättvisa mellan olika delar av landet. läs mer

Tankesmedjan Tiden söker verksamhetschef

4 december, 2020
Socialdemokraterna, ABF och LO driver den gemensamma tankesmedjan Tiden och söker nu en verksamhetschef som kan utveckla, organisera och leda Tidens kansli in i framtiden.   Om tjänsten: Du kommer att ha det övergripande ansvaret för Tidens verksamhet och ska... läs mer
Studiehandledning – Thomas Piketty ”Kapitalet och ideologin”

Studiehandledning – Thomas Piketty ”Kapitalet och ideologin”

18 november, 2020
Den 18e november kl 18.00 arrangerar Tankesmedjan Tiden ett seminarium med Thomas Piketty om hans senaste bok ”Kapitalet och ideologin”. Till boken finns en studiehandledning framtagen av socialdemokraterna i Solna. Studiehandledningen ger en bra bild av bokens innehåll och finns... läs mer
Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter

Skatta oss lyckliga – Idéer för mer rättvisa skatter

21 oktober, 2020
Detta är slutrapporten från LO-ekonomernas och Tankesmedjan Tidens skattepolitiska skuggutredning. Syftet är att bidra med idéer och förslag till en framtida skattereform. Rapporten ska inte ses som ett samlat skattepaket, utan som olika idéer på hur skatter kan utformas mer rättvist och hållbart. läs mer
Alla ska med

Alla ska med

2 oktober, 2020
Reformer för en mer jämlik skola med starkt fokus på kunskap och lärande. Få politiska frågor har tagit så stor plats under hela 2000-talet som den om den svenska skolan. Den politiska färgen på regeringarna har varierat, och skol- debatten... läs mer
Maria Arkeby blir ny biträdande chef för Tankesmedjan Tiden

Maria Arkeby blir ny biträdande chef för Tankesmedjan Tiden

27 augusti, 2020
Maria Arkeby blir ny biträdande chef för Tankesmedjan Tiden. Hon är idag kommunikationschef på tankesmedjan, och har tidigare haft samma roll på LO-förbundet Transport. Arkeby tillträder den 1 september. – I arbetet med att skapa ett mer jämlikt samhälle behövs... läs mer
Ny rapport: Alla ska med – Dags för århundradets skolreform

Ny rapport: Alla ska med – Dags för århundradets skolreform

26 augusti, 2020
Staten behöver ta över ansvaret för finansiering och styrning samtidigt som vinstdrivande bolag förbjuds att driva skola. Det behövs två lärare i varje klassrum och krafttag mot psykisk ohälsa bland elever. Dessutom bör tioårig grundskola och obligatoriskt gymnasium införas samtidigt... läs mer
Ny rapport: värnskatten avskaffades på felaktiga grunder

Ny rapport: värnskatten avskaffades på felaktiga grunder

25 augusti, 2020
Ökar viljan att arbeta om skatten på lön minskar? I en ny rapport från Tankesmedjan Tiden och LO analyseras effekterna av marginalskatter och deltagandeskatter på sysselsättning och arbetsutbud. Rapporten visar på att vare sig beslutet att arbeta eller valet av... läs mer
Tankesmedjan Tiden släpper två nya rapporter

Tankesmedjan Tiden släpper två nya rapporter

24 augusti, 2020
Tiden släpper två nya rapporter, en om skolan och en om skatter. Nedan beskriver vi båda. Rapportsläpp: ”Skatta eller gråta” Minskar viljan att arbeta om skatten på lön ökar? Tankesmedjan Tidens och LOs rapport ”Skatta eller gråta – om marginalskatternas... läs mer
Ny rapport: Förslag för en långsiktigt hållbar asylpolitik

Ny rapport: Förslag för en långsiktigt hållbar asylpolitik

1 juli, 2020
Dagens asylsystem präglas av allvarliga brister och behöver förnyas. Hur många Sverige kan ta emot behöver utgå från integrationsförutsättningarna. Det föreslår Tankesmedjan Tiden i en ny rapport som släpps idag. läs mer