Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Mycket mer behövs för jämlika pensioner

12 juni, 2015
Väldigt många pensionärer har det svårt ekonomiskt. Av naturliga skäl sänks vår inkomst efter arbetsårens slut, men en mängd bidragande faktorer gör att vissa systematiskt drabbas mer än andra. En persons livs- och arbetssituation påverkar ju på ett väldigt direkt sätt hur livet blir som pensionär. läs mer
Den globala balansräkningen

Den globala balansräkningen

11 juni, 2015
"Den globala balansräkningen – fördelning av makt och vinster i en internationell ekonomi" är namnet på Tankesmedjan Tidens nya rapport. Utredningen går igenom de två krafterna – arbete och kapital för att avgöra hur vi kan få en bättre balans än vad vi har idag. läs mer

Låglönejobb skapar ingen hållbar framtid

10 juni, 2015
I ett Europa där arbetsmarknaderna blir allt osäkrare och konkurrensen hårdare är det viktigt för en modern arbetarrörelse att våga se på framtid och utveckling med optimism. Arbetarrörelsen måste utmana doktrinen att konkurrenskraft på en global marknad är något som uppnås genom otrygghet och sänkta löner utan att för det vilja stoppa framtiden. Låt framtidsvisionen styra politiken, inte nyliberal pessimism. läs mer

Hur kurderna äntligen kom in i det turkiska parlamentet

8 juni, 2015
Ödesvalet som det kallats i svensk media avgjordes igår. Det kurdiska partiet HDP gick över parlamentströskeln med dunderbrak. Det goda resultatet är en följd av Erdogans storhetsvansinne, ökad polarisering i Turkiet och skickligt ledarskap. läs mer

Ojämlik syn på kvinnors idrottande försämrar folkhälsan

5 juni, 2015
I går presenterade folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Gabriel Wikström både direktiven och ordföranden för den nya folkhälsokommissionen för jämlik hälsa. Enligt regeringens hemsida är kommissionens uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. läs mer

Tankesmedjan Tiden välkomnar sommarpraktikant

4 juni, 2015
Tankesmedjan Tiden växer. I måndags hälsade vi Kalle Dramstad välkommen till oss som sommarpraktikant. läs mer

Den fria rörligheten riskerar öka social dumpning om inte de fackliga rättigheterna säkras

3 juni, 2015
Vi har under våren förfärats av nyheter om löner på existensminimum och allt annat än arbetsrättsligt önskvärda arbetsförhållanden. Vi har talat om hur detta står i polemik till vår starka svenska arbetsrättsmodell med kollektivavtal, skäliga löner och förmånliga försäkringar. läs mer

Icke önskvärd bolagsform på väg att etableras i EU 

1 juni, 2015
EU-vokabulären har utökats. Societas Unius Personae, förkortat SUP, är en ny form för enmansbolag. EU:s ministerråd för konkurrenskraft har i syfte att underlätta gränsöverskridande företagande, har enats om ett direktivförslag för att införa SUP. Går ministerrådets förslag igenom är möjligheten att starta bolag bara några musklick borta och kräver enbart ett aktiekapital på 1 euro. Lättare än lätt. läs mer

S-kongress och socialdemokratins utmaningar

29 maj, 2015
Ny partikongress och nya larmrapporter om att Socialdemokraterna tappar i förtroende. Enligt de senaste opinionsmätningarna ligger S nära 25 procent. En nivå som många socialdemokrater länge uppfattat som partiets botten. Lägre än så går det inte. läs mer

Vi måste ta hotet mot aborträtten på allvar

27 maj, 2015
I dag har allmänheten nåtts av nyheten att Alliansen i Stockholms landsting ska dra ner på stödet till länets abortkliniker. På tre år ska bidragen halveras. Kristdemokraterna har inte så förvånande varit drivande i detta, men har fått med sig Moderaterna, Folkpartiet och Centern i ärendet. läs mer

Ekis Ekman förstår inte att världen ändrats

25 maj, 2015
Nyligen sänkte Svenska freds och skiljedomsföreningen ned en skylt i Östersjön. Den föreställde en dansande man. På skylten står det: Welcome to Sweden. Gay since 1944, samtidigt som en morsesignal skickas ut med budskapet: ”This way if you are gay”. läs mer
Delade städer – om integration och etableringshinder på bostadsmarknaden

Delade städer – om integration och etableringshinder på bostadsmarknaden

22 maj, 2015
Tankesmedjan Tiden släpper en ny rapport ”Delade städer – Om integration och etableringshinder på bostadsmarknaden”. Rapporten går igenom den problematik som finns i dag med segregation på bostadsmarknaden, och lyfter fram positiva exempel. Det går att göra något åt de delade städer som vuxit fram under senare tid. läs mer

Att förstöra ett lands historia är att förstöra dess framtid

22 maj, 2015
Under lite mer än en veckas tid har omvärlden fått brottats med tanken om att ytterligare ett historiskt viktigt världsarv kan komma hamna under IS styre. Efter att gruppen förstört staden Nimrud och Mosulmuseet i Irak har farhågorna minst sagt varit stora. Och natten till torsdag, efter flera strider och hundratals döda hände det som inte fick hända. läs mer

Det nordiska samhällsbygget i behov av renovering

20 maj, 2015
De nordiska samhällsmodellerna är inte desamma som förr. De är fortfarande relativt effektiva. Men senare års utveckling har inneburit en försämrad prestation ur ett både medborgerligt och ekonomiskt perspektiv. Det visar en rapport från det norska forskningsinstitutet Fafo. läs mer

Det räcker med korruptionsskandaler nu

18 maj, 2015
Skandalerna på demokratiinstitutet Idea kastar en skugga över andra multilaterala samarbeten och biståndsprojekt. Det måste bli ett omedelbart slut på problemen, annars måste Sverige dra in stödet. Ja, i helgen hände det alltså igen. Det bröt ut en mindre skandal länkad till det multilaterala demokratiinstitutet Idea. läs mer