Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

 

 

Decennier av svensk och internationell forskning belägger entydigt de positiva effekterna av avgiftsfria, näringsriktiga och universellt tillgängliga skolmåltider.

I en ny rapport framtagen av Tankesmedjan Tiden och SSU går vi igenom de positiva effekterna av att erbjuda gratis skolfrukost. Effekterna gynnar såväl individens välmående som skolresultaten.

Rapportens slutsats är därför att den svenska skol- måltidsverksamheten bör byggas ut till att även innefatta lagstadgat avgiftsfri och näringsriktig frukost åt alla elever – från förskolan till gymnasiet.

Läs hela rapporten här!