Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den ekonomiska jämställdheten i Sverige har stagnerat och i vissa fall backat. Ett område som tycks helt förbisett är ekonomiskt våld. Kvinnor som drabbas hamnar i ett ekonomiskt utanförskap och svensk lagstiftning står handfallen. Maria Arkeby på Tankesmedjan Tiden presenterar en rad förslag för ökad ekonomisk jämställdhet i sin rapport Svensk. Kvinna. Ägd.

Sverige har ett jämställdhetspolitiskt delmål som säger att kvinnor och män skall ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv. Vi har också ett delmål som säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Tankesmedjan Tiden har analyserat den ekonomiska jämställdheten utifrån fyra perspektiv; att arbeta, att bli förälder, att äga och driva samt att ägas utifrån begreppet ekonomiskt våld. Det är inte en vacker syn. Men i stället för att komma framåt så ser vi nu en regering som tycker att jämställdhet är genusflum och en opposition som valt att inte prioritera jämställdhet i sin nya samhällsanalys. Rapporten presenterar flera reformförslag inom området ekonomisk jämställdhet. Läs rapporten här:

2024_SVENSK. KVINNA. ÄGD_WEB