Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Hur har EU-medlemskapet påverkat Sveriges arbetsmarknad och vilka reformer behövs för att skapa ett Europa som står på vanliga löntagares sida? Dessa frågor svarar Susanna Kierkegaard på i en ny rapport från Tankesmedjan Tiden.

Det svenska inträdet i EU för snart trettio år sedan innebar enorma förändringar för vårt land. På många sätt har denna omvälvning varit till det bättre – inte minst för den svenska exportindustrin – men EU-medlemskapet har också inneburit många nya hot, problem och utmaningar för vanliga löntagare.

I flera branscher inom tjänstesektorn – exempelvis bygg, städ och transport – har vi fått se låglönekonkurrens och kriminellt företagande breda ut sig. År 2007 ställde sig EU-domstolen på det lettiska byggföretaget Laval un partneris sida, efter att svenska Byggnadsarbetarförbundet vidtagit stridsåtgärder för att kräva svenska kollektivavtal på svenska arbetsplatser.

Detta var ett hårt slag mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Samtidigt är historien om Lavaldomen också historien om att ett annat EU är möjligt. Den svenska och europeiska arbetarrörelsen mobiliserade och lyckades förändra det utstationeringsdirektiv som Lavaldomen byggde på. Reglerna förbättrades och stärkte likabehandlingen av arbetstagare på unionens inre marknad.

Tankesmedjan Tidens nya rapport ”Europa kan bättre – Förslag till progressiva reformer av EU:s fördrag” är en pedagogisk genomgång av hur EU-medlemskapet påverkat svensk arbetsmarknad. Rapportens författare, skribenten Susanna Kierkegaard, presenterar också tre förslag för hur EU kan reformeras till gagn för vanliga löntagare:

  • Stopp för EU-domstolens avreglerande och åtstramande tendenser.
  • Låt varje medlemsstat återfå makten över sin egen arbetsmarknad.
  • Möjliggör för medlemsstater och fackförbund att förhindra löne- och villkorsdumpning.

Rapporten skrevs ursprungligen för den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet år 2022, men har uppdaterats och ges nu ut för första gången.

Ladda ned rapporten i PDF-format här.