Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den tilltagande inflationen och levnadsomkostnadskrisen har påverkat många svenskar negativt. Men hur ser läget ut för de barn som drabbats av den ekonomiska krisen och de stigande priserna? I en rapport från Unga Örnar och Tankesmedjan Tiden presenteras en lika angelägen som oroande nulägesbild, tillsammans med ett antal reformförslag för att hjälpa Sveriges barnfamiljer. Rapporten är skriven av Amanda Schulin, journalist.