Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Sveriges mineralfyndigheter kan möjliggöra en mängd av nya arbetstillfällen och minskade koldioxidutsläpp. Men arbetstillfällena kan inte fyllas om de som jobbar inom dessa sektorer inte har någonstans att bo. Bostadsbristen i Norrland måste lösas om Sverige ska kunna bli en världsledande nation i den gröna industriomställningen. Detta menar Tankesmedjan Tiden i rapporten Flaskhalsen i norr – Bostadsbristen och den gröna omställningen av industrin, skriven av Samuel Pettersson.

I rapporten presenteras fyra policyförslag för hur bostadsbristen kan åtgärdas:

  1. En omvänd flyttlasspolitik för ökad kompetensförsörjning
  2. Snabbare och effektivare handläggningstider i kommunerna
  3. Statliga produktionsstöd till mindre orter med stora etableringar
  4. Långsiktig och blocköverskridande bostadspolitik

Ladda ned rapporten i PDF-format här.